นางสาวอัจฉรา สมหวัง
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
กิจกรรมของโรงเรียน
วันที่ 14 - 15 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนบ้านบ่อผุดจัดโครงการคุณธรรมนำสู่อัตลักษณ์ของโรงเรียน
15 พ.ย. 2565
วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2565 กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
12 พ.ย. 2565
วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนบ้านบ่อผุดให้การต้อนรับครูย้ายมาดำรงตำแหน่ง
07 พ.ย. 2565
วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565 กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์โรงเรียนบ้านบ่อผุด
25 ส.ค. 2565
วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565 โรงเรียนบ้านบ่อผุด เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
12 ส.ค. 2565
วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565 อำเภอเกาะสมุยร่วมกับโรงเรียนบ้านบ่อผุดในโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ
12 ส.ค. 2565
วันพฤหัสบดีที่ 11 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 กิจกรรมจิตอาสาทำความดีเพื่อแม่
11 ส.ค. 2565
วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2565 โรงเรียนบ้านบ่อผุดจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
11 ส.ค. 2565
วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 พิธีร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องวโรกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่10
27 ก.ค. 2565
วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 กิจกรรมจากวันสุนทรภู่สู่วันภาษาไทย
26 ก.ค. 2565
วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2565 นักเรียนรับมอบทุน
18 ก.ค. 2565
วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2565 ตัวแทนครูและนักเรียนเข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและเดินสวนสนาม
01 ก.ค. 2565
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 โรงเรียนบ้านบ่อผุด เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์อนุรักษ์พืชและสัตว์ทะเลท้องถิ่นเกาะสมุย
30 มิ.ย. 2565
วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565 นางสาวอัจฉรา สมหวัง ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร นักเรียนโรงเรียนบ้านบ่อผุด ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ร่วมกันเดินรณรงค์และจัดกิจกรร
24 มิ.ย. 2565
วันที่ 8 – 9 เมษายน พ.ศ.2565 นางสาวอัจฉรา สมหวัง ผู้อำนวยการและคณะครู บุคลากรโรงเรียนบ้านบ่อผุด เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ active learning ณ ห้องประชุมเมืองคนดี จ.สุราษฎร์ธานี
09 เม.ย. 2565
วันเสาร์ ที่ 1 เมษายน พ.ศ.2565 นางสาวอัจฉรา สมหวัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อผุด ให้การต้อนรับและแสดงความยินดีกับครูผู้ช่วยคนใหม่ ได้แก่ นายอรรถพล เอียดนุ้ย ครูผู้ช่วยภาษาอังกฤษ นายณัฐพงษ์ ภักดี ค
01 เม.ย. 2565
วันศุกร์ ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2565 นางสาวอัจฉรา สมหวัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อผุด พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร นักเรียนของโรงเรียน ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการกระทรวงศึกษาธิการสัญจร ณ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาค
26 มี.ค. 2565
วันอังคารที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2565 นางสาวอัจฉรา สมหวัง ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านบ่อผุด ได้จัดพิธีปัจฉิมนิเทศให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปร
22 มี.ค. 2565
ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
04 ก.พ. 2565
ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564
06 มี.ค. 2564
วันพุธ ที่ 2 ธันวาคม 2563 ผู้บริหาร และคณะครู ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินปรับระดับชั้นงานของลูกจ้างประจำ โรงเรียนบ้านบ่อผุด
02 ธ.ค. 2563
วันศุกร์ ที่ 7 พฤศจิกายน 2563 ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านบ่อผุด ร่วมกิจกรรมฝึกสมาธิ
07 พ.ย. 2563
วันเสาร์ ที่31 ตุลาคม พ.ศ.2563 กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ English Advance ตามโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมและภาษาเพื่อพัฒนานักเรียนท้องถิ่นสมุย โรงเรียนบ้านบ่อผุด
31 ต.ค. 2563
วันศุกร์ ที่ 30 ตุลาคม 2563 ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านบ่อผุดร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองปากพูน จังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าศึกษาดูงานโครงการธนาคารขยะแบบครบวงจรของโรงเรียนบ้านบ่อผุ
30 ต.ค. 2563
วันศุกร์ ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2563 ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนบ้านบ่อผุด ร่วมกันจัดทำกระทงเพื่อสืบสานประเพณีไทย
30 ต.ค. 2563
วันศุกร์ ที่23 ตุลาคม พ.ศ.2563 กิจกรรมสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้ารับการอบรมภาษาอังกฤษ English Advance ตามโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมและภาษาเพื่อพัฒนานักเรียนท้องถิ่นสมุย โรงเรียนบ้านบ่อผุด
23 ต.ค. 2563
วันจันทร์ ที่19 ตุลาคม พ.ศ.2563 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน โรงเรียนบ้านบ่อผุด ร่วมแสดงความยินดีต้อนรับ นางสาววิไลลักษณ์ เมืองน้อย เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู
19 ต.ค. 2563
วันเสาร์ ที่17 ตุลาคม พ.ศ.2563 คณะผู้บ่ริหาร ครู นักเรียน และผู้ปกครองโรงเรียนบ้านบ่อผุด ร่วมกิจกรรมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ณ วัดบ่อผุดพุทธาราม
17 ต.ค. 2563
วันจันทร์ ที่ 12 ตุลาคม 2563 ผู้อำนวยการ ดร.ณฐกรณ์ ดำชะอม และคณะครู นำนักเรียนในชมรม TO Be Number One โรงเรียนบ้านบ่อผุด เข้าร่วมแสดงงานประเพณีชักพระ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
12 ต.ค. 2563
วันเสาร์ ที่ 10 ตุลาคม 2563 ผู้อำนวยการ ดร.ณฐกรณ์ ดำชะอม คณะครูและนักเรียนในชมรม TO Be Number One โรงเรียนบ้านบ่อผุด ร่วมงานประเพณีชักพระ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
10 ต.ค. 2563
สื่อเยอรมัน และสมุยเคเบิ้ลทีวีเข้ามาทำถ่ายทำวีดีโอ ณ โรงเรียนบ้านบ่อผุด ในการจัดการขยะ พลาสติก เพื่อไม่ให้ขยะพลาสติกลงสู่ท้องทะเล
20 ก.ย. 2563
วันพฤหัสบดี ที่ 17 กันยายน 2563 เข้าค่ายยุวชน คนคุณธรรม ณ โรงเรียนบ้านบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
17 ก.ย. 2563
ท่านผู้อำนวยการ ดร.ณฐกรณ์ ดำชะอม มอบเกียรติบัตรแก่เด็กดีประจำเดือนสิงหาคม
29 ส.ค. 2563
วันพุธ ที่ 5 สิงหาคม 2563 โรงเรียนบ้านบ่อผุด ขอขอบคุณ ร้อยตำรวจเอกโสภณ มากสุวรรณ รองสารวัตรจราจร สภ.บ่อผุด ที่เข้ามาให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการป้องกันอุบัติเหตุ และการใช้รถ ใช้ถนนอย่างปลอดภัยแก่นักเรีย
05 ส.ค. 2563
วันอังคาร ที่ 4 สิงหาคม 2563 ผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนบ้านบ่อผุด ต้อนรับคณะกรรมการตรวจ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COV
04 ส.ค. 2563
ขอขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้ความอนุเคราะห์มอบหน้ากากอนามัย จำนวน 600 ชิ้น ให้แก่โรงเรียนบ้านบ่อผุด
31 ก.ค. 2563
วันพฤหัสบดี ที่ 30 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนบ้านบ่อผุดจัดกิจกรรม "ส่งเสริมเด็กไทยเลิกใช้ถุงพลาสติกในโรงเรียน"
30 ก.ค. 2563
วันศุกร์ ที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านบ่อผุดจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ โดยมีผู้อำนวยการ ดร.ณฐกรณ์ ดำชะอม เป็นประธาน และมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลการประกวดกิจกรรมวันภาษาไทย
24 ก.ค. 2563
วันพฤหัสบดี ที่23 กรกฎาคม พ.ศ.2563 โรงเรียนบ้านบ่อผุด ขอขอบคุณสำนักงานเทศบาลนครเกาะสมุย ให้ความอนุเคราะห์มอบน้ำยาเช็ดทำความสะอาดโต๊ะเก้าอี้และอุปกรณ์ให้แก่โรงเรียน
23 ก.ค. 2563
ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนบ้านบ่อผุด ที่ได้รับรางวัลหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม เหรียญเงิน ระดับภูมิภาค ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ประจำปี 2563
23 ก.ค. 2563
วันพฤหัสบดี ที่23 กรกฎาคม พ.ศ.2563 โรงเรียนบ้านบ่อผุด ขอขอบคุณผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพสมุย ให้ความอนุเคราะห์เตียงผู้ป่วย จำนวน 2 เตียงให้แก่ห้องพยาบาลโรงเรียน
23 ก.ค. 2563
โรงเรียนบ้านบ่อผุด ขอขอบคุณ สมุยกรุ๊ปและเทศบาลนครเกาะสมุย ที่ให้ความอนุเคราะห์อุปกรณ์ในการจัดสถานที่การรับมือสถานการณ์โควิด-19
03 ก.ค. 2563
วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2563 ผู้อำนวยการ ดร.ณฐกรณ์ ดำชะอม มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่มีผลการประเมิน NT ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ระดับดีมาก และนักเรียนที่มีผลการประเมิน RT ในระดับดีมากทั้งสองด้าน
03 ก.ค. 2563
วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2563 โรงเรียนบ้านบ่อผุด เปิดทำการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ทางโรงเรียนขอขอบคุณความร่วมมือในการคัดครองนักเรียน จากคณะอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลบ่อผุด
01 ก.ค. 2563
วันศุกร์ ที่ 26 มิถุนายน 2563 ประชุมผู้ปกครองระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจในการเตรียมตัวก่อนเปิดเรียน และการให้ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมตัวในสถานกา
26 มิ.ย. 2563
วันอังคาร ที่ 23 มิถุนายน 2563 การประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ของคณะครูโรงเรียนบ้านบ่อผุดร่วมกับ อสม.หมู่1 ตำบลบ่อผุด
23 มิ.ย. 2563
วัน พุธ ที่ 17 มิถุนายน 2563 ดร.ณฐกรณ์ ดำชะอม พร้อมคณะครู บุคลากร และคณะกรรมการสถานศึกษา ร่วมกันทำบุญประจำปีโรงเรียนบ้านบ่อผุด
17 มิ.ย. 2563
การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562
04 มี.ค. 2563
การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับเขตพื้นที่(LAS) สำหรับนักเรียนระดับชั้น ป.2, ป.5
03 มี.ค. 2563
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูวิไลพร นาคศรี ครูโรงเรียนบ้านบ่อผุด เนื่องในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจำปาทอง
02 มี.ค. 2563
รับสมัครนักเรียนอนุบาล ปีการศึกษา 2563
28 ก.พ. 2563
ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านบ่อผุด งานประจำปีของโรงเรียนวัดบุณฑริการราม และโรงเรียนวัดภูเขาทอง
27 ก.พ. 2563
ผู้อำนวยการ ดร.ณฐกรณ์ ดำชะอม นำคณะครู และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมงานกาชาดสมุย ปี 2563
27 ก.พ. 2563
บันทึกรูปภาพและถ่ายทำวีดีโอกายบริหารหน้าเสาธงบ่อผุด ปี 2563
17 ก.พ. 2563
ประชุมเตรียมความพร้อมเข้าค่ายลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2562
17 ก.พ. 2563
วันเสาร์ ที่15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 กิจกรรมSamui Airport Children’s Valentine Fair
15 ก.พ. 2563
กิจกรรม Samui Airport Children’s Valentine Fair
15 ก.พ. 2563
นักเรียนชมรมTo Be Number One โรงเรียนบ้านบ่อผุด ได้รับรางวัลพระราชทานจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการTo Be Number One ในการแข่งขัน To Be Number One Teen dancercis
14 ก.พ. 2563
วันอังคาร ที่11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์
11 ก.พ. 2563
นักเรียนชมรม To Be Number One รับรางวัลพระราชทานจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี
09 ก.พ. 2563
รับรางวัลชนะเลิศการประกวดต้นแบบบริหารกายหน้าเสาธงประจำปี2563 รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ
05 ก.พ. 2563
กิจกรรมเด็กดีประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2563
27 ม.ค. 2563
กิจกรรมเด็กดีประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2563
27 ม.ค. 2563
กิจกรรมค่าย To Be Number One Teen&Dancercise Camp 2020
22 ม.ค. 2563
รับตราพระราชทานรางวัล “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย” จัดโดย มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
21 ส.ค. 2562
ดร.ณฐกรณ์ ดำชะอม นำคณะครูและบุคลากร เข้าร่วมงานทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา โรงเรียนวัดบุญฑริการาม
04 ส.ค. 2562
กิจกรรมรักษ์ป่าชายเลนโรงแรมบ้านท้องทราย
30 ก.ค. 2562
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๒
26 ก.ค. 2562
ขอขอบคุณ นางสาวเกสรจันทร์ โสประดิษฐ์ อนุเคราะห์มอบอุปกรณ์ทำความสะอาดสุขภัณฑ์ห้องน้ำ แก่โรงเรียนบ้านบ่อผุด
19 ก.ค. 2562
นักเรียนโรงเรียนบ้านบ่อผุด เข้าร่วมการแข่งขันฟุตซอล ได้รับรางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุ 10 ปี
14 ก.ค. 2562
ขอขอบคุณ บริษัท สมุย แซนด์ ซี จำกัด (สำนักงานใหญ่) มอบลูกฟุตซอล รั้วกระโดด และโกฟุตซอล แก่โรงเรียน
11 ก.ค. 2562
ขอขอบคุณ คุณจิติวัฒน์ จิตทัย ที่ให้ความอนุเคราะห์มอบหนังสือสอนเสริมให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล 3
11 ก.ค. 2562
กิจกรรม อย.น้อย สร้างความรู้ “เรื่องฉลากอาหาร”
11 ก.ค. 2562
กิจกรรมตรวจความสะอาดการแปรงฟัน นักเรียนระดับชั้น ป.1-6 ประจำปีการศึกษา 2562
11 ก.ค. 2562
สถานีอนามัยตำบลบ่อผุด ตรวจสุขภาพประจำปี2562 ระดับชั้นอนุบาล-ป.6
11 ก.ค. 2562
ขอขอบคุณ คุณครูสุรีย์ เข็มทอง และคุณครูเลขา ด่านวิริยะกุล มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านบ่อผุด
07 ก.ค. 2562