นางสาวอัจฉรา สมหวัง
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
ปฐมวัย

นายวิสิทธิศักดิ์ รักเดชะ
ครูผู้ช่วย
หัวหน้าครูปฐมวัย


นางสาวบุษยมาส คงแก้ว
ครู
นางสาวเลอแก้ว สืบแก้ว
ครูผู้ช่วย
นางสาวอนุธิดา สว่าง
ครูผู้ช่วย


นางสาวมาริสา คงนาค
ครูผู้ช่วย