นางสาวอัจฉรา สมหวัง
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวปานวดี แอหลัง
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


นายสัตยา ทองอ่อน
ครูผู้ช่วย
นางสาวบัณฑิตา แก้วซัง
ครูผู้ช่วย
นางสาวอรชพร จันคง
ครูผู้ช่วย


นางสาวมะลิวัลย์ ใหมดี
ครูผู้ช่วย
นางสาวศิรินธร แซ่จอง
ครูผู้ช่วย
นางสาวจุฬาลักษณ์ จงไกรจักร์
ครูอัตราจ้าง