นางสาวอัจฉรา สมหวัง
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
09 ก.ค. 63
ประชุมสัมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพสำหรับผู้บริหาร
โรงเเรมไดมอนด์พลาซ่า
ผู้อำนวยการ
ชื่อเรื่อง : ประชุมสัมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพสำหรับผู้บริหาร
วันที่ : 09 ก.ค. 63
สถานที่ : โรงเเรมไดมอนด์พลาซ่า
ที่หนังสือ : ศธ04163/2089
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : ผู้อำนวยการ
รายละเอียด :
26 มิ.ย. 63
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (ช่วงเช้า) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 (ช่วงบ่าย)
โรงเรียนบ้านบ่อผุด
คุณครูเเละบุคลากรโรงเรียนบ้านบ่อผุด
ชื่อเรื่อง : ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (ช่วงเช้า) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 (ช่วงบ่าย)
วันที่ : 26 มิ.ย. 63
สถานที่ : โรงเรียนบ้านบ่อผุด
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : คุณครูเเละบุคลากรโรงเรียนบ้านบ่อผุด
รายละเอียด :
25 มิ.ย. 63
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น อนุบาล 1-3
โรงเรียนบ้านบ่อผุด
คุณครูเเละบุคลากรโรงเรียนบ้านบ่อผุด
ชื่อเรื่อง : ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น อนุบาล 1-3
วันที่ : 25 มิ.ย. 63
สถานที่ : โรงเรียนบ้านบ่อผุด
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : คุณครูเเละบุคลากรโรงเรียนบ้านบ่อผุด
รายละเอียด :
17 มิ.ย. 63
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเรื่องเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2563
โรงเรียนบ้านบ่อผุด
คณะกรรมการสถานศึกษา คุณครูเเละบุคลากรโรงเรียนบ้านบ่อผุด
ชื่อเรื่อง : ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเรื่องเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2563
วันที่ : 17 มิ.ย. 63
สถานที่ : โรงเรียนบ้านบ่อผุด
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : คณะกรรมการสถานศึกษา คุณครูเเละบุคลากรโรงเรียนบ้านบ่อผุด
รายละเอียด :
16 มิ.ย. 63
การประชุมครูเเละบุคลากรโรงเรียนบ้านบ่อผุดหัวข้อการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนก่อนเปิดภาคเรียน1/2563
โรงเรียนบ้านบ่อผุด
คุณครูเเละบุคลากรโรงเรียนบ้านบ่อผุด
ชื่อเรื่อง : การประชุมครูเเละบุคลากรโรงเรียนบ้านบ่อผุดหัวข้อการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนก่อนเปิดภาคเรียน1/2563
วันที่ : 16 มิ.ย. 63
สถานที่ : โรงเรียนบ้านบ่อผุด
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : คุณครูเเละบุคลากรโรงเรียนบ้านบ่อผุด
รายละเอียด :
หน้า 1 / 1 (ทั้งหมด 5 รายการ)