นางสาวอัจฉรา สมหวัง
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
ที่รายการที่หนังสือ
1ผู้อำนวยการ
ประชุมสัมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพสำหรับผู้บริหาร
วันที่ 09 ก.ค. 63
ณ โรงเเรมไดมอนด์พลาซ่า
ศธ04163/2089
2คุณครูเเละบุคลากรโรงเรียนบ้านบ่อผุด
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (ช่วงเช้า) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 (ช่วงบ่าย)
วันที่ 26 มิ.ย. 63
ณ โรงเรียนบ้านบ่อผุด
3คุณครูเเละบุคลากรโรงเรียนบ้านบ่อผุด
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น อนุบาล 1-3
วันที่ 25 มิ.ย. 63
ณ โรงเรียนบ้านบ่อผุด
4คณะกรรมการสถานศึกษา คุณครูเเละบุคลากรโรงเรียนบ้านบ่อผุด
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเรื่องเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2563
วันที่ 17 มิ.ย. 63
ณ โรงเรียนบ้านบ่อผุด
5คุณครูเเละบุคลากรโรงเรียนบ้านบ่อผุด
การประชุมครูเเละบุคลากรโรงเรียนบ้านบ่อผุดหัวข้อการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนก่อนเปิดภาคเรียน1/2563
วันที่ 16 มิ.ย. 63
ณ โรงเรียนบ้านบ่อผุด
หน้า 1 / 1 (ทั้งหมด 5 รายการ)