นางสาวอัจฉรา สมหวัง
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
วิสัยทัศน์
จำนวนผู้เข้าชม : 175,293 ครั้ง

วิสัยทัศน์ (Vision)

                โรงเรียนบ้านบ่อผุด เป็นแหล่งเรียนรู้คุณภาพของชุมชนโดยครูและบุคลากรมืออาชีพ ด้วยการจัดการศึกษาภายใต้วัฒนธรรมที่แตกต่าง เป็นเด็กเก่ง ดี มีสุข พร้อมก้าวสู่ความเป็นเลิศตามแนวพหุปัญญา