นางสาวอัจฉรา สมหวัง
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
ตรา / สี / อักษรย่อ/ เอกลักษณ์ / อัตลักษณ์
จำนวนผู้เข้าชม : 178,767 ครั้ง

ตราประจำโรงเรียน

 

สีประจำโรงเรียน

สีขาว – แดง

 

อักษรย่อ

บ.ผ.

เอกลักษณ์ แหล่งเรียนรู้คู่ชุมชน ให้บุคคลมีคุณธรรม

อัตลักษณ์ งามน้ำคำ งามน้ำใจ สุขภาพกายสมบูรณ์

ค่านิยมองค์กร สร้างสุขร่วม “อย่างรอบคอบ ชอบธรรม ช่ำชองงาน วิชาการเด่น”