นางสาวอัจฉรา สมหวัง
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
นางสาวณัฐสิมา ศรีราช
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


นายอรรถพล เอียดนุ้ย
ครูผู้ช่วย
นางสาวกนกวรรณ กระสินธุ์
ครูผู้ช่วย