นางสาวอัจฉรา สมหวัง
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

เอกสารเผยแพร่/ดาวน์โหลด (4 รายการ)

SAR-2561 โรงเรียนบ้านบ่อผุด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
49,182 ครั้ง
SAR-2562 โรงเรียนบ้านบ่อผุด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
49,346 ครั้ง
SAR-2563 โรงเรียนบ้านบ่อผุด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
47,929 ครั้ง
SAR-2564 โรงเรียนบ้านบ่อผุด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
47,419 ครั้ง

งานสารบรรณ (6 รายการ)

แบบฟอร์มบันทึกข้อความ
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
102,929 ครั้ง
แบบฟอร์มคำสั่งโรงเรียน
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
100,245 ครั้ง
แบบฟอร์มหนังสือภายนอก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
97,402 ครั้ง
หนังสือภายนอก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
42,248 ครั้ง
หนังสือภายใน
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
28,645 ครั้ง
หนังสือประทับตรา
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
25,746 ครั้ง

ฝ่ายบุคคล (3 รายการ)

คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
93,017 ครั้ง
คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
88,510 ครั้ง
คำขอมีบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือขอมีบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ใหม่
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
86,989 ครั้ง