นางสาวอัจฉรา สมหวัง
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» กิจกรรมของโรงเรียน » วันศุกร์ ที่ 26 มิถุนายน 2563 ประชุมผู้ปกครองระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจในการเตรียมตัวก่อนเปิดเรียน และการให้ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมตัวในสถานกา
จำนวนผู้เข้าชม : 22409 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 26 มิ.ย. 2563

 

 
วันศุกร์ ที่ 26 มิถุนายน 2563
ประชุมผู้ปกครองระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจในการเตรียมตัวก่อนเปิดเรียน และการให้ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมตัวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า (Covid-19) จากประธาน อสม.บ้านบ่อผุด