นางสาวอัจฉรา สมหวัง
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» กิจกรรมของโรงเรียน » วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565 กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์โรงเรียนบ้านบ่อผุด
จำนวนผู้เข้าชม : 38059 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 25 ส.ค. 2565

 วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565

  นางสาวอัจฉรา สมหวัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อผุด เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านบ่อผุด เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการแสดงออกซึ่งความรู้และความสามารถตามความถนัดและความสนใจ