นางสาวอัจฉรา สมหวัง
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» กิจกรรมของโรงเรียน » วันที่ 14 - 15 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนบ้านบ่อผุดจัดโครงการคุณธรรมนำสู่อัตลักษณ์ของโรงเรียน
จำนวนผู้เข้าชม : 36442 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 15 พ.ย. 2565

 วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565

   โรงเรียนบ้านบ่อผุด ได้จัดโครงการคุณธรรมนำสู่อัตลักษณ์ของโรงเรียน โดยการนำของนางสาวอัจฉรา  สมหวัง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร นักเรียนโรงเรียนบ้านบ่อผุดเข้าร่วมกิจกรรม ได้เชิญพระอาจารย์มาให้ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมสำหรับเด็ก การแก้ไขปัญหาในห้องเรียนโดยใช้หลักคุณธรรม เพื่อปลูกฝังให้เด็กรู้จักการนำหลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวัน