นางสาวอัจฉรา สมหวัง
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» กิจกรรมของโรงเรียน » วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2565 กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
จำนวนผู้เข้าชม : 33327 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 12 พ.ย. 2565

 วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2565

   โรงเรียนบ้านบ่อผุด ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดยมีนางสาวอัจฉรา  สมหวัง ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรโรงเรียนบ้านบ่อผุด ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์การประชุมเพื่อชี้แจงนโยบายการจัดการศึกษา รายงานผลการจัดกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน การแลกเปลี่ยนข้อมูลและแนวทางในการดูแลและช่วยเหลือนักเรียน รวมทั้งเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่าง ครู ผู้ปกครอง โรงเรียน และชุมชน ในการป้องกันปัญหา แก้ไข ส่งเสริม และพัฒนานักเรียนต่อไป