นางสาวอัจฉรา สมหวัง
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» กิจกรรมของโรงเรียน » นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 โรงเรียนบ้านบ่อผุด เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์อนุรักษ์พืชและสัตว์ทะเลท้องถิ่นเกาะสมุย
จำนวนผู้เข้าชม : 23042 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 30 มิ.ย. 2565

 วันพฤหัสบดีที่ 30  มิถุนายน พ.ศ.2565

  คุณครูสุมิตร ริทธิ์โต  และคุณครูจุฑาลักษณ์  ริยาพันธ์ นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 โรงเรียนบ้านบ่อผุด เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์อนุรักษ์พืชและสัตว์ทะเลท้องถิ่นเกาะสมุย ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.)    ณ วิทยานานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี