นางสาวอัจฉรา สมหวัง
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» กิจกรรมของโรงเรียน » วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2563 ผู้อำนวยการ ดร.ณฐกรณ์ ดำชะอม มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่มีผลการประเมิน NT ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ระดับดีมาก และนักเรียนที่มีผลการประเมิน RT ในระดับดีมากทั้งสองด้าน
จำนวนผู้เข้าชม : 15512 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 03 ก.ค. 2563

 วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2563

ผู้อำนวยการ ดร.ณฐกรณ์ ดำชะอม มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่มีผลการประเมิน NT ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ระดับดีมาก และนักเรียนที่มีผลการประเมิน RT ในระดับดีมากทั้งสองด้าน