นางสาวอัจฉรา สมหวัง
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» กิจกรรมของโรงเรียน » วันอังคาร ที่ 4 สิงหาคม 2563 ผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนบ้านบ่อผุด ต้อนรับคณะกรรมการตรวจ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COV
จำนวนผู้เข้าชม : 16671 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 04 ส.ค. 2563

 วันอังคาร ที่ 4 สิงหาคม 2563

ผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนบ้านบ่อผุด ต้อนรับคณะกรรมการตรวจ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)