นางสาวอัจฉรา สมหวัง
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
คำสั่งโรงเรียนบ้านบ่อผุด
2566
2563
แต่งตั้งเวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ประจำเดือน ธันวาคม
สั่ง ณ วันที่ 29 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมการเฝ้าระวัง ติดตามความประพฤตินักเรียนในช่วงเทศกาลลอยกระทง
สั่ง ณ วันที่ 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
คำสั่งวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ปี 2566
สั่ง ณ วันที่ 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
หน้า 1 / 1 (ทั้งหมด 3 รายการ)