นางสาวอัจฉรา สมหวัง
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» ข่าวประชาสัมพันธ์ » โรงเรียนบ้านบ่อผุด เรื่อง ประกาศเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษาปีที่ 2567
จำนวนผู้เข้าชม : 2542 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 18 ม.ค. 2567

ประกาศโรงเรียนบ้านบ่อผุด

 เรื่อง การเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2567

  •      รับสมัครระดับชั้นอนุบาล 1 - 2 วันที่ 14 - 18 กุมภาพันธ์ 2567
  •      รับสมัครระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 21 - 25 กุมภาพันธ์ 2567

หลักฐานการสมัคร                                                                                                                                 

1. รูปถ่ายนักเรียนขนาด 1.5 นิ้ว ( ชั้นอนุบาลจำนวน 4 รูป , ชัประถมศึกษา จำนวน 2 รูป )                                              

2. สำเนาสูติบัตร จำนวน 1 ฉบับ                                                                                                                    

3. สำเนาทะเบียนบ้าน นักเรียน บิดา มารดา ผู้ปกครอง อย่างละ 1 ฉบับ                                                                        

4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน นักเรียน บิดา มารดา ผู้ปกครอง อย่างละ 1 ฉบับ                                              

5. สำเนาการเปลี่ยนชื่อ / สกุล ( ถ้ามี )                                                                                                              

( เอกสารข้อ 2 - 5 นำเอกสารฉบับจริงมาแสดงในวันรับสมัคร )                                                                          

☎️ สอบถามรายละเอียดได้ที่  โทร.077- 425465 หรือ https://www.facebook.com/Baanbophut  ,  http://www.baanborphut.ac.th/