นางสาวอัจฉรา สมหวัง
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» ข่าวประชาสัมพันธ์ » ประกาศโรงเรียนบ้านบ่อผุด เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2563
จำนวนผู้เข้าชม : 136984 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 20 ต.ค. 2562

ประกาศโรงเรียนบ้านบ่อผุด

เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2563

              ด้วยโรงเรียนบ้านบ่อผุด ประสงค์จะรับสมคัรบคุคลทวั่ไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง พี่เลีย้งเด็กปฐมวัย ทำหน้าที่ปฏิบัติการสอนช่วยครูประจำการ เป็นพี่เลี้ยงดูแลเด็กปฐมวัย และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบหมาย โดยมีรายละเอียดดังแนบ

สิ่งที่แนบมาด้วย : ดาวน์โหลด