นางสาวอัจฉรา สมหวัง
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» ข่าวประชาสัมพันธ์ » ประกาศผลการรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง พี่เลีย้งเด็กปฐมวัย ทำหน้าที่ปฏิบัติการสอนช่วยครูประจำการ เป็นพี่เลี้ยงดูแลเด็กปฐมวัย และปฏิบัติงานอื่นๆ โดยมีรายละเอียดดังแนบ
จำนวนผู้เข้าชม : 73481 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 29 ต.ค. 2562