นางสาวอัจฉรา สมหวัง
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
สถิตินักเรียน
โรงเรียนบ้านบ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
วัน ศุกร์ ที่ 2 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566
ชั้น นักเรียนทั้งหมด มาเรียนวันนี้ ไม่มาเรียนวันนี้ มาเรียนร้อยละ
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ป่วย ลา ขาด รวม
อนุบาล 1 14 18 32 11 14 25 7 0 0 7 78.13
อนุบาล 2/1 13 17 30 9 8 17 13 0 0 13 56.67
อนุบาล 2/2 10 18 28 7 16 23 5 0 0 5 82.14
อนุบาล 3/1 12 17 29 8 11 19 9 1 0 10 65.52
อนุบาล 3/2 10 20 30 8 19 27 3 0 0 3 90.00
รวม 59 90 149 43 68 111 37 1 0 38 74.50
ประถมศึกษาปีที่ 1/1 14 23 37 13 17 30 3 0 4 7 81.08
ประถมศึกษาปีที่ 1/2 15 18 33 14 15 29 0 4 0 4 87.88
ประถมศึกษาปีที่ 1/3 18 14 32 18 13 31 1 0 0 1 96.88
ประถมศึกษาปีที่ 2/1 13 21 34 11 18 29 5 0 0 5 85.29
ประถมศึกษาปีที่ 2/2 15 17 32 11 14 25 7 0 0 7 78.13
ประถมศึกษาปีที่ 2/3 15 16 31 13 14 27 4 0 0 4 87.10
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 100.00
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 24 19 43 16 14 30 11 1 1 13 69.77
ประถมศึกษาปีที่ 4/1 26 20 46 26 20 46 0 0 0 0 100.00
ประถมศึกษาปีที่ 4/2 25 20 45 25 20 45 0 0 0 0 100.00
ประถมศึกษาปีที่ 5/1 20 21 41 19 21 40 1 0 0 1 97.56
ประถมศึกษาปีที่ 5/2 13 16 29 13 16 29 0 0 0 0 100.00
ประถมศึกษาปีที่ 6/1 23 20 43 22 18 40 3 0 0 3 93.02
ประถมศึกษาปีที่ 6/2 21 22 43 18 21 39 4 0 0 4 90.70
รวม 243 247 490 220 221 441 39 5 5 49 90.00
รวมทั้งหมด 302 337 639 263 289 552 76 6 5 87 86.38
จ. 11/03/2567 พฤ. 07/03/2567 พ. 06/03/2567 อ. 05/03/2567 จ. 04/03/2567
ศ. 01/03/2567 พฤ. 29/02/2567 พ. 28/02/2567 อ. 27/02/2567 พฤ. 22/02/2567
พ. 21/02/2567 อ. 20/02/2567 จ. 19/02/2567 ศ. 16/02/2567 พฤ. 15/02/2567
พ. 14/02/2567 อ. 13/02/2567 จ. 12/02/2567 ศ. 09/02/2567 พฤ. 08/02/2567
พ. 07/02/2567 อ. 06/02/2567 จ. 05/02/2567 ศ. 02/02/2567 พฤ. 01/02/2567
พ. 31/01/2567 อ. 30/01/2567 จ. 29/01/2567 พ. 24/01/2567 จ. 22/01/2567
ศ. 19/01/2567 พฤ. 18/01/2567 พ. 17/01/2567 จ. 15/01/2567 ศ. 12/01/2567
พฤ. 11/01/2567 พ. 10/01/2567 อ. 09/01/2567 จ. 08/01/2567 ศ. 05/01/2567
พฤ. 04/01/2567 พ. 03/01/2567 อ. 02/01/2567 พฤ. 28/12/2566 พ. 27/12/2566
อ. 26/12/2566 จ. 25/12/2566 ศ. 22/12/2566 พฤ. 21/12/2566 พ. 20/12/2566
อ. 19/12/2566 ศ. 15/12/2566 พฤ. 14/12/2566 พ. 13/12/2566 อ. 12/12/2566
จ. 11/12/2566 ศ. 08/12/2566 พฤ. 07/12/2566 พ. 06/12/2566 ศ. 01/12/2566
พ. 29/11/2566 อ. 28/11/2566 จ. 27/11/2566 ส. 25/11/2566 ศ. 24/11/2566
พฤ. 23/11/2566 พ. 22/11/2566 อ. 21/11/2566 จ. 20/11/2566 อา. 19/11/2566
ศ. 17/11/2566 พฤ. 16/11/2566 พ. 15/11/2566 อ. 14/11/2566 จ. 13/11/2566
ศ. 10/11/2566 พฤ. 09/11/2566 พ. 08/11/2566 อ. 07/11/2566 จ. 06/11/2566
ศ. 03/11/2566 พฤ. 02/11/2566 พ. 01/11/2566