นางสาวอัจฉรา สมหวัง
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

อัญชลี  ภูมิแก้ว
อัญชลี ภูมิแก้ว
E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
ผลงานครู

อัญชลี  ภูมิแก้ว
อัญชลี ภูมิแก้ว
แผนการจัดการเรียนรู้

#วิชาดาวน์โหลดแล้วดาวน์โหลด
1ว๑๔๑๐๑ วิทยาการคำนวณ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 3
223 ครั้ง เอกสารแนบ
2ว๑๑๑๐๑ วิทยาการคำนวณ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 1
160 ครั้ง เอกสารแนบ