นางสาวอัจฉรา สมหวัง
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
ปฐมวัย

หน่วย โลกสวยด้วยสีสัน ระดับชั้นอนุบาล 3
ครูเสาวณีย์ โอชารส
"มาเก็บที่นอนกัน" กิจกรรมการสร้างวินัยอย่างสร้างสรรค์ ในหน่วย หนูทำได้ อนุบาล 3/2 ปี 2565
ครูเสาวณีย์ โอชารส
หน่วย ฤดูร้อน ระดับชั้นอนุบาล 3
ครูเสาวณีย์ โอชารส
หน่วยการเรียนรู้เรื่องรักการอ่าน อนุบาล 1
ครูสุปราณี มาทา
หน่วยการเรียนรู้เรื่องเสียงรอบตัว อนุบาล 1
ครูสุปราณี มาทา
หน่วยการเรียนรู้เรื่องแรงและพลังงานในชีวิตประจำวัน อนุบาล 1
ครูสุปราณี มาทา
หน่วยการเรียนรู้เรื่องฤดูหนาว อนุบาล 1
ครูสุปราณี มาทา
หน่วยการเรียนรู้เรื่องโลกสวยด้วยสีสัน
ครูสุปราณี มาทา
หน่วยการเรียนรู้เรื่องวันเด็กวันครู(เพิ่มเติม) อนุบาล 1
ครูสุปราณี มาทา
หน่วยการเรียนรู้เรื่องวันเด็ก
ครูสุปราณี มาทา
หน่วยการเรียนรู้เรื่องสนุกกับตัวเลข อนุบาล 1
ครูสุปราณี มาทา
หน่วยการเรียนรู้เรื่องขนาด รูปร่าง รูปทรง อนุบาล1
ครูสุปราณี มาทา
หน่วย ปริมาตร และน้ำหนัก ระดับชั้นอนุบาล 3
ครูเสาวณีย์ โอชารส
หน่วยการเรียนนรู้เรื่องวันขึ้นปีใหม่ อนุบาล 1
ครูสุปราณี มาทา
หน่วยการเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีการสื่อสาร อนุบาล 1
ครูสุปราณี มาทา
หน่วย รักการอ่าน ระดับชั้นอนุบาล 3
ครูเสาวณีย์ โอชารส
หน่วยการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อนุบาล 1
ครูสุปราณี มาทา
กิจกรรม ประดิษฐ์ป๊อปอัพ ส่งรักให้คนในบ้าน | valentine’s day ระดับปฐมวัย
ครูเสาวณีย์ โอชารส
ช่วยกันเพื่อสิ่งแวดล้อม
ครูกัณวัล สวัสดี
หน่วย ขนาด รูปร่าง รูปทรง ระดับชั้นอนุบาล 3
ครูเสาวณีย์ โอชารส
เพลง ออกกำลังกายรับแสงตะวัน
ครูเสาวณีย์ โอชารส
ʜᴀᴘᴘʏ ᴄʜɪʟᴅʀᴇɴ's ᴅᴀʏ ???????????????? | สุขสันต์วันเด็กแห่งชาติ อนุบาล 3/2 ปี 2564
ครูเสาวณีย์ โอชารส
https://www.youtube.com/watch?v=zA9e89p5YdQ
ครูอัญชลี ภูมิแก้ว
หน่วย วันขึ้นปีใหม่ ระดับชั้นอนุบาล 3
ครูเสาวณีย์ โอชารส
รูปร่างรูปทรง
ครูเสาวณีย์ โอชารส
เพลง heiio hello
ครูหัชชพร พิสิทธิ์
หน่วย เทคโนโลยีและการสื่อสาร ระดับชั้นอนุบาล 3
ครูเสาวณีย์ โอชารส