นายณฐกรณ์ ดำชะอม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อผุด

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
การเรียนออนไลน์
กลุ่มสาระฯภาษาไทย
สอน Davinci resolve 16 โปรแกม ตัดต่อ ทำสี ระดับเทพ ในคลิปเดียว
ครูณัฐนิชา นุมาศ
การใช้งาน primary wheels ใน Davinci resolve 16
ครูวาสนา ไทยเอียด
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
กลุ่มสาระฯศิลปะ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ปฐมวัย