นางสาวอัจฉรา สมหวัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อผุด

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
ปฐมวัย
นางสุปราณี มาทา
ครูผู้ช่วย
นางสาวพัชชา พิบูลย์
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
นางสาวจุฬาลักษณ์ จงไกรจักร์
ครูอัตราจ้าง

นางหัชชพร พิสิทธิ์
ครูอัตราจ้าง
นางสาวเสาวณีย์ โอชารส
ครู
นายวิสิทธิศักดิ์ รักเดชะ
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย