นางสาวอัจฉรา สมหวัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อผุด

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
ปฐมวัย
นางสุปราณี มาทา
ครู
นางสาวจุฬาลักษณ์ จงไกรจักร์
ครูอัตราจ้าง
นางสาวหัชชพร พิสิทธิ์
ครูอัตราจ้าง

นางสาวเสาวณีย์ โอชารส
ครู
นายวิสิทธิศักดิ์ รักเดชะ
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย