นางสาวอัจฉรา สมหวัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อผุด

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวจุฑาลักษณ์ ริยาพันธ์
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


นางสาวณภัทร อักษรพันธ์
ครู
นางสาวอัญชลี ภูมิแก้ว
ครู
นายสุมิตร ริทธิ์โต
ครู

นางสาวจุฬาลักษณ์ จงไกรจักร์
ครูอัตราจ้าง