นายณฐกรณ์ ดำชะอม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อผุด

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
ลูกจ้างชั่วคราว
นางสาวทิพย์วรรณ ทิพย์มนตรี
พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นางสาวจิรวรรณ เค้าอุทัย
ธุรการโรงเรียน
นางจอมขวัญ วรรณรม
แม่บ้าน