นางสาวอัจฉรา สมหวัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อผุด

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
สถิตินักเรียน
โรงเรียนบ้านบ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
วัน พุธ ที่ 5 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565
ชั้น นักเรียนทั้งหมด มาเรียนวันนี้ ไม่มาเรียนวันนี้ มาเรียนร้อยละ
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ป่วย ลา ขาด รวม
อนุบาล 1 16 21 37 10 14 24 4 5 4 13 64.86
อนุบาล 2/1ครูพัชชา พิบูลย์, ครูอนุธิดา สว่างยังไม่เช็คชื่อนักเรียน
อนุบาล 2/2ครูวิสิทธิศักดิ์ รักเดชะ ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน
อนุบาล 3/1ครูหัชชพร พิสิทธิ์ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน
อนุบาล 3/2ครูเสาวณีย์ โอชารสยังไม่เช็คชื่อนักเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 1/1ครูถนอมขวัญ โชคคณาพิทักษ์, ครูจุฬาลักษณ์ จงไกรจักรยังไม่เช็คชื่อนักเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 1/2ครูอัญชลี ภูมิแก้ว, ครูสุมิตตา สุพิทักษ์ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 1/3ครูสายปาตา บุญชู, ครูอารีดา เจ๊ะเล๊าะยังไม่เช็คชื่อนักเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 2/1ครูนลิตา ปานแป้น, ครูณัฐพงษ์ ภักดียังไม่เช็คชื่อนักเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 2/2ครูสราพร ทัตติยพงศ์, ครูนิตยา วงศ์พิพันธ์ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 3/1ครูณัฐสิมา ศรีราช, ครูปภาวรินทร์ สังฆมณียังไม่เช็คชื่อนักเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 3/2ครูเสาวภา ยินเสียง, ครูศุภลักษณ์ โสภณยังไม่เช็คชื่อนักเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 4/1 17 21 38 17 21 38 0 0 0 0 100.00
ประถมศึกษาปีที่ 4/2 15 22 37 12 21 33 3 1 0 4 89.19
ประถมศึกษาปีที่ 5/1 22 21 43 22 21 43 0 0 0 0 100.00
ประถมศึกษาปีที่ 5/2 20 22 42 17 18 35 3 1 3 7 83.33
ประถมศึกษาปีที่ 6/1 16 14 30 14 13 27 2 1 0 3 90.00
ประถมศึกษาปีที่ 6/2ครูเอกพงษ์ คงเซ็น, ครูอรรถพล เอียดนุ้ยยังไม่เช็คชื่อนักเรียน
พ. 05/10/2565 อ. 04/10/2565 จ. 03/10/2565 ศ. 30/09/2565 พฤ. 29/09/2565
พ. 28/09/2565 อ. 27/09/2565 จ. 26/09/2565 ศ. 23/09/2565 พฤ. 22/09/2565
พ. 21/09/2565 อ. 20/09/2565 จ. 19/09/2565 ศ. 16/09/2565 พฤ. 15/09/2565
พ. 14/09/2565 อ. 13/09/2565 จ. 12/09/2565 ศ. 09/09/2565 พฤ. 08/09/2565
พ. 07/09/2565 อ. 06/09/2565 จ. 05/09/2565 ศ. 02/09/2565 พฤ. 01/09/2565
พ. 31/08/2565 อ. 30/08/2565 จ. 29/08/2565 ศ. 26/08/2565 พฤ. 25/08/2565
พ. 24/08/2565 อ. 23/08/2565 จ. 22/08/2565 ศ. 19/08/2565 พฤ. 18/08/2565
พ. 17/08/2565 อ. 16/08/2565 จ. 15/08/2565 พฤ. 11/08/2565 พ. 10/08/2565
อ. 09/08/2565 จ. 08/08/2565 ศ. 05/08/2565 พฤ. 04/08/2565 พ. 03/08/2565
อ. 02/08/2565 จ. 01/08/2565 พ. 27/07/2565 อ. 26/07/2565 จ. 25/07/2565
ศ. 22/07/2565 พฤ. 21/07/2565 พ. 20/07/2565 อ. 19/07/2565 จ. 18/07/2565
พ. 13/07/2565 อ. 12/07/2565 จ. 11/07/2565 ศ. 08/07/2565 พฤ. 07/07/2565
พ. 06/07/2565 อ. 05/07/2565 จ. 04/07/2565 ศ. 01/07/2565 พฤ. 30/06/2565
พ. 29/06/2565 อ. 28/06/2565 จ. 27/06/2565 ศ. 24/06/2565 พฤ. 23/06/2565
พ. 22/06/2565 อ. 21/06/2565 จ. 20/06/2565 ศ. 17/06/2565 พฤ. 16/06/2565
พ. 15/06/2565 อ. 14/06/2565 จ. 13/06/2565 ศ. 10/06/2565 พฤ. 09/06/2565
พ. 08/06/2565 อ. 07/06/2565 จ. 06/06/2565 พฤ. 02/06/2565 พ. 01/06/2565
อ. 31/05/2565 จ. 30/05/2565 ศ. 27/05/2565 พฤ. 26/05/2565 พ. 25/05/2565
อ. 24/05/2565 จ. 23/05/2565 ศ. 20/05/2565 พฤ. 19/05/2565 พ. 18/05/2565
อ. 17/05/2565 จ. 09/05/2565 พ. 04/05/2565