นายณฐกรณ์ ดำชะอม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อผุด

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
กลุ่มสาระฯศิลปะ
นางสาวเนตรนภา เอกเพชร
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ


นางสาวษมาภรณ์ ทองพัฒน์
ครู
นางเสาวภา ยินเสียง
ครู