นางสาวอัจฉรา สมหวัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อผุด

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
นางถนอมขวัญ โชคคณาพิทักษ์
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์


นายณัฐพงษ์ รักดี
ครูผู้ช่วย
นายณัฎฐพล ไตรมงคลเจริญ
ครูผู้ช่วย