นางสาวอัจฉรา สมหวัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อผุด

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
นางสาวกุลธรา แก้วพิทักษ์
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นางสาวณัฐสิมา ศรีราช
ครู