นางสาวอัจฉรา สมหวัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อผุด

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

เอกสารเผยแพร่/ดาวน์โหลด (4 รายการ)

SAR-2561 โรงเรียนบ้านบ่อผุด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
15,920 ครั้ง
SAR-2562 โรงเรียนบ้านบ่อผุด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
16,192 ครั้ง
SAR-2563 โรงเรียนบ้านบ่อผุด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
15,914 ครั้ง
SAR-2564 โรงเรียนบ้านบ่อผุด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
15,461 ครั้ง

งานสารบรรณ (6 รายการ)

แบบฟอร์มบันทึกข้อความ
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
72,500 ครั้ง
แบบฟอร์มคำสั่งโรงเรียน
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
72,214 ครั้ง
แบบฟอร์มหนังสือภายนอก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
70,901 ครั้ง
หนังสือภายนอก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
21,327 ครั้ง
หนังสือภายใน
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
16,585 ครั้ง
หนังสือประทับตรา
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
16,550 ครั้ง

ฝ่ายบุคคล (3 รายการ)

คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
69,209 ครั้ง
คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
68,254 ครั้ง
คำขอมีบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือขอมีบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ใหม่
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
68,556 ครั้ง