นางสาวอัจฉรา สมหวัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อผุด

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

เอกสารเผยแพร่/ดาวน์โหลด (4 รายการ)

SAR-2561 โรงเรียนบ้านบ่อผุด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
8756 ครั้ง
SAR-2562 โรงเรียนบ้านบ่อผุด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
8959 ครั้ง
SAR-2563 โรงเรียนบ้านบ่อผุด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
8545 ครั้ง
SAR-2564 โรงเรียนบ้านบ่อผุด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
8492 ครั้ง
ดูเพิ่มเติม...

งานสารบรรณ (6 รายการ)

แบบฟอร์มบันทึกข้อความ
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
65825 ครั้ง
แบบฟอร์มคำสั่งโรงเรียน
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
65928 ครั้ง
แบบฟอร์มหนังสือภายนอก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
64757 ครั้ง
หนังสือภายนอก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
15702 ครั้ง
ดูเพิ่มเติม...

ฝ่ายบุคคล (3 รายการ)

คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
64390 ครั้ง
คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
63821 ครั้ง
คำขอมีบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือขอมีบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ใหม่
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
63913 ครั้ง