นางสาวอัจฉรา สมหวัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อผุด

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

รำวงมาตรฐาน10เพลง
ครูเนตรนภา เอกเพชร
ประวัติรำวงมาตรฐาน
ครูเนตรนภา เอกเพชร
นาฏยศัพ์ท์และภาษาท่า
ครูเนตรนภา เอกเพชร
นาฏยศัพ์ท์
ครูเนตรนภา เอกเพชร
วาบิซะบิ
ครูษมาภรณ์ ทองพัฒน์