นางสาวอัจฉรา สมหวัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อผุด

นางสาวอัญชลี  ภูมิแก้ว
นางสาวอัญชลี ภูมิแก้ว
E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
ผลงานครู

นางสาวอัญชลี  ภูมิแก้ว
นางสาวอัญชลี ภูมิแก้ว
ครู
แผนการจัดการเรียนรู้

#วิชาดาวน์โหลดแล้วดาวน์โหลด
1ว๑๔๑๐๑ วิทยาการคำนวณ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 3
194 ครั้ง เอกสารแนบ
2ว๑๑๑๐๑ วิทยาการคำนวณ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 1
144 ครั้ง เอกสารแนบ