นางสาวอัจฉรา สมหวัง
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
สถิตินักเรียน
โรงเรียนบ้านบ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
วัน พุธ ที่ 24 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566
ชั้น นักเรียนทั้งหมด มาเรียนวันนี้ ไม่มาเรียนวันนี้ มาเรียนร้อยละ
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ป่วย ลา ขาด รวม
อนุบาล 1 14 18 32 14 18 32 0 0 0 0 100.00
อนุบาล 2/1 13 17 30 9 16 25 2 0 3 5 83.33
อนุบาล 2/2 10 18 28 9 15 24 4 0 0 4 85.71
อนุบาล 3/1 12 17 29 9 16 25 4 0 0 4 86.21
อนุบาล 3/2 10 19 29 8 13 21 8 0 0 8 72.41
รวม 59 89 148 49 78 127 18 0 3 21 85.81
ประถมศึกษาปีที่ 1/1 11 23 34 8 20 28 4 0 2 6 82.35
ประถมศึกษาปีที่ 1/2 15 18 33 13 17 30 0 0 3 3 90.91
ประถมศึกษาปีที่ 1/3 18 14 32 16 12 28 4 0 0 4 87.50
ประถมศึกษาปีที่ 2/1 13 22 35 11 19 30 5 0 0 5 85.71
ประถมศึกษาปีที่ 2/2 15 17 32 15 15 30 2 0 0 2 93.75
ประถมศึกษาปีที่ 2/3 15 16 31 15 16 31 0 0 0 0 100.00
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 1 1 2 0 0 0 2 0 0 2 0.00
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 24 19 43 20 18 38 3 1 1 5 88.37
ประถมศึกษาปีที่ 4/1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0.00
ประถมศึกษาปีที่ 4/2 25 19 44 23 19 42 2 0 0 2 95.45
ประถมศึกษาปีที่ 5/1 20 21 41 19 21 40 0 0 1 1 97.56
ประถมศึกษาปีที่ 5/2 22 24 46 22 24 46 0 0 0 0 100.00
ประถมศึกษาปีที่ 6/1 23 20 43 21 19 40 1 1 1 3 93.02
ประถมศึกษาปีที่ 6/2 21 22 43 18 22 40 2 1 0 3 93.02
รวม 223 237 460 201 222 423 26 3 8 37 91.96
รวมทั้งหมด 282 326 608 250 300 550 44 3 11 58 90.46
จ. 11/03/2567 พฤ. 07/03/2567 พ. 06/03/2567 อ. 05/03/2567 จ. 04/03/2567
ศ. 01/03/2567 พฤ. 29/02/2567 พ. 28/02/2567 อ. 27/02/2567 พฤ. 22/02/2567
พ. 21/02/2567 อ. 20/02/2567 จ. 19/02/2567 ศ. 16/02/2567 พฤ. 15/02/2567
พ. 14/02/2567 อ. 13/02/2567 จ. 12/02/2567 ศ. 09/02/2567 พฤ. 08/02/2567
พ. 07/02/2567 อ. 06/02/2567 จ. 05/02/2567 ศ. 02/02/2567 พฤ. 01/02/2567
พ. 31/01/2567 อ. 30/01/2567 จ. 29/01/2567 พ. 24/01/2567 จ. 22/01/2567
ศ. 19/01/2567 พฤ. 18/01/2567 พ. 17/01/2567 จ. 15/01/2567 ศ. 12/01/2567
พฤ. 11/01/2567 พ. 10/01/2567 อ. 09/01/2567 จ. 08/01/2567 ศ. 05/01/2567
พฤ. 04/01/2567 พ. 03/01/2567 อ. 02/01/2567 พฤ. 28/12/2566 พ. 27/12/2566
อ. 26/12/2566 จ. 25/12/2566 ศ. 22/12/2566 พฤ. 21/12/2566 พ. 20/12/2566
อ. 19/12/2566 ศ. 15/12/2566 พฤ. 14/12/2566 พ. 13/12/2566 อ. 12/12/2566
จ. 11/12/2566 ศ. 08/12/2566 พฤ. 07/12/2566 พ. 06/12/2566 ศ. 01/12/2566
พ. 29/11/2566 อ. 28/11/2566 จ. 27/11/2566 ส. 25/11/2566 ศ. 24/11/2566
พฤ. 23/11/2566 พ. 22/11/2566 อ. 21/11/2566 จ. 20/11/2566 อา. 19/11/2566
ศ. 17/11/2566 พฤ. 16/11/2566 พ. 15/11/2566 อ. 14/11/2566 จ. 13/11/2566
ศ. 10/11/2566 พฤ. 09/11/2566 พ. 08/11/2566 อ. 07/11/2566 จ. 06/11/2566
ศ. 03/11/2566 พฤ. 02/11/2566 พ. 01/11/2566