นางสาวอัจฉรา สมหวัง
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

เสาวณีย์  โอชารส
เสาวณีย์ โอชารส
E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
ผลงานครู

เสาวณีย์  โอชารส
เสาวณีย์ โอชารส
แผนการจัดการเรียนรู้

#วิชาดาวน์โหลดแล้วดาวน์โหลด
1 หน่วยที่ 18 หน่วย คมนาคม
ระดับชั้น : อนุบาล 3
76 ครั้ง เอกสารแนบ
2 หน่วยที่ 17 หน่วย สัตว์น่ารัก
ระดับชั้น : อนุบาล 3
437 ครั้ง เอกสารแนบ
3 หน่วยที่ 16 หน่วย ดิน หิน ทราย
ระดับชั้น : อนุบาล 3
78 ครั้ง เอกสารแนบ
4 หน่วยที่ 15 หน่วย ต้นไม่ที่รัก
ระดับชั้น : อนุบาล 3
76 ครั้ง เอกสารแนบ
5 หน่วยที่ 14 หน่วย ชุมชนของเรา
ระดับชั้น : อนุบาล 3
75 ครั้ง เอกสารแนบ
6 หน่วยที่ 13 หน่วย วันแม่
ระดับชั้น : อนุบาล 3
83 ครั้ง เอกสารแนบ
7 หน่วยที่ 12 หน่วย รักเมืองไทย
ระดับชั้น : อนุบาล 3
1248 ครั้ง เอกสารแนบ
8 หน่วยที่ 11 หน่วย วันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงรัชกาลที่ 10
ระดับชั้น : อนุบาล 3
72 ครั้ง เอกสารแนบ
9 หน่วยที่ 10 หน่วย ของเล่นของใช้
ระดับชั้น : อนุบาล 3
78 ครั้ง เอกสารแนบ
10 หน่วยที่ 9 หน่วย ปลอดภัยไว้ก่อน
ระดับชั้น : อนุบาล 3
112 ครั้ง เอกสารแนบ
11 หน่วยที่ 8 หน่วย ข้าว
ระดับชั้น : อนุบาล 3
77 ครั้ง เอกสารแนบ
12 หน่วยที่ 7 หน่วย ฤดูฝน
ระดับชั้น : อนุบาล 3
77 ครั้ง เอกสารแนบ
13 หน่วยที่ 6 หน่วย อาหารดีมีประโยชน์
ระดับชั้น : อนุบาล 3
82 ครั้ง เอกสารแนบ
14 หน่วยที่ 4 หน่วย หนูทำได้
ระดับชั้น : อนุบาล 3
81 ครั้ง เอกสารแนบ
15 หน่วยที่ 3 หน่วย ตัวเรา
ระดับชั้น : อนุบาล 3
75 ครั้ง เอกสารแนบ
16 หน่วยที่ 2 หน่วย โรงเรียนของเรา
ระดับชั้น : อนุบาล 3
75 ครั้ง เอกสารแนบ
17 หน่วยที่ 1 หน่วย ปฐมนิเทศ
ระดับชั้น : อนุบาล 3
76 ครั้ง เอกสารแนบ