นางสาวอัจฉรา สมหวัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อผุด

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
สถิตินักเรียน
โรงเรียนบ้านบ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
วัน ศุกร์ ที่ 22 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566
ชั้น นักเรียนทั้งหมด มาเรียนวันนี้ ไม่มาเรียนวันนี้ มาเรียนร้อยละ
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ป่วย ลา ขาด รวม
อนุบาล 1 14 18 32 9 13 22 6 2 2 10 68.75
อนุบาล 2/1 14 17 31 10 15 25 4 2 0 6 80.65
อนุบาล 2/2 10 20 30 7 17 24 4 0 2 6 80.00
อนุบาล 3/1 13 18 31 13 18 31 0 0 0 0 100.00
อนุบาล 3/2 11 20 31 10 20 30 1 0 0 1 96.77
รวม 62 93 155 49 83 132 15 4 4 23 85.16
ประถมศึกษาปีที่ 1/1 14 23 37 11 20 31 6 0 0 6 83.78
ประถมศึกษาปีที่ 1/2 18 19 37 15 17 32 3 2 0 5 86.49
ประถมศึกษาปีที่ 1/3 20 16 36 20 15 35 1 0 0 1 97.22
ประถมศึกษาปีที่ 2/1 14 23 37 12 22 34 3 0 0 3 91.89
ประถมศึกษาปีที่ 2/2 17 19 36 15 19 34 1 1 0 2 94.44
ประถมศึกษาปีที่ 2/3 17 19 36 16 18 34 0 0 2 2 94.44
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 25 18 43 24 18 42 1 0 0 1 97.67
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 24 17 41 24 17 41 0 0 0 0 100.00
ประถมศึกษาปีที่ 4/1 26 20 46 26 20 46 0 0 0 0 100.00
ประถมศึกษาปีที่ 4/2 25 21 46 25 17 42 4 0 0 4 91.30
ประถมศึกษาปีที่ 5/1 20 21 41 20 21 41 0 0 0 0 100.00
ประถมศึกษาปีที่ 5/2 22 24 46 22 24 46 0 0 0 0 100.00
ประถมศึกษาปีที่ 6/1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0.00
ประถมศึกษาปีที่ 6/2 2 1 3 0 0 0 1 2 0 3 0.00
รวม 245 241 486 230 228 458 21 5 2 28 94.24
รวมทั้งหมด 307 334 641 279 311 590 36 9 6 51 92.04
จ. 11/12/2566 ศ. 08/12/2566 พฤ. 07/12/2566 พ. 06/12/2566 ศ. 01/12/2566
พ. 29/11/2566 อ. 28/11/2566 จ. 27/11/2566 ส. 25/11/2566 ศ. 24/11/2566
พฤ. 23/11/2566 พ. 22/11/2566 อ. 21/11/2566 จ. 20/11/2566 อา. 19/11/2566
ศ. 17/11/2566 พฤ. 16/11/2566 พ. 15/11/2566 อ. 14/11/2566 จ. 13/11/2566
ศ. 10/11/2566 พฤ. 09/11/2566 พ. 08/11/2566 อ. 07/11/2566 จ. 06/11/2566
ศ. 03/11/2566 พฤ. 02/11/2566 พ. 01/11/2566