นางสาวอัจฉรา สมหวัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อผุด

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
สถิตินักเรียน
โรงเรียนบ้านบ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
วัน พุธ ที่ 6 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566
ชั้น นักเรียนทั้งหมด มาเรียนวันนี้ ไม่มาเรียนวันนี้ มาเรียนร้อยละ
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ป่วย ลา ขาด รวม
อนุบาล 1 14 18 32 13 15 28 3 0 1 4 87.50
อนุบาล 2/1 14 17 31 5 9 14 17 0 0 17 45.16
อนุบาล 2/2 10 20 30 10 18 28 2 0 0 2 93.33
อนุบาล 3/1 13 18 31 11 17 28 3 0 0 3 90.32
อนุบาล 3/2ครูวิสิทธิศักดิ์ รักเดชะ ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 1/1 14 23 37 13 20 33 4 0 0 4 89.19
ประถมศึกษาปีที่ 1/2 18 19 37 18 16 34 3 0 0 3 91.89
ประถมศึกษาปีที่ 1/3 20 15 35 20 15 35 0 0 0 0 100.00
ประถมศึกษาปีที่ 2/1 14 23 37 12 20 32 5 0 0 5 86.49
ประถมศึกษาปีที่ 2/2 17 19 36 13 15 28 8 0 0 8 77.78
ประถมศึกษาปีที่ 2/3 17 19 36 14 13 27 0 0 9 9 75.00
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 25 18 43 25 18 43 0 0 0 0 100.00
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 24 17 41 18 14 32 9 0 0 9 78.05
ประถมศึกษาปีที่ 4/1 26 20 46 26 20 46 0 0 0 0 100.00
ประถมศึกษาปีที่ 4/2 25 21 46 25 21 46 0 0 0 0 100.00
ประถมศึกษาปีที่ 5/1 20 21 41 19 20 39 2 0 0 2 95.12
ประถมศึกษาปีที่ 5/2 22 24 46 22 24 46 0 0 0 0 100.00
ประถมศึกษาปีที่ 6/1 23 19 42 23 18 41 1 0 0 1 97.62
ประถมศึกษาปีที่ 6/2 21 24 45 17 21 38 0 0 7 7 84.44
จ. 11/12/2566 ศ. 08/12/2566 พฤ. 07/12/2566 พ. 06/12/2566 ศ. 01/12/2566
พ. 29/11/2566 อ. 28/11/2566 จ. 27/11/2566 ส. 25/11/2566 ศ. 24/11/2566
พฤ. 23/11/2566 พ. 22/11/2566 อ. 21/11/2566 จ. 20/11/2566 อา. 19/11/2566
ศ. 17/11/2566 พฤ. 16/11/2566 พ. 15/11/2566 อ. 14/11/2566 จ. 13/11/2566
ศ. 10/11/2566 พฤ. 09/11/2566 พ. 08/11/2566 อ. 07/11/2566 จ. 06/11/2566
ศ. 03/11/2566 พฤ. 02/11/2566 พ. 01/11/2566