นางสาวอัจฉรา สมหวัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อผุด

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
สถิตินักเรียน
โรงเรียนบ้านบ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
วัน อังคาร ที่ 5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566
ชั้น นักเรียนทั้งหมด มาเรียนวันนี้ ไม่มาเรียนวันนี้ มาเรียนร้อยละ
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ป่วย ลา ขาด รวม
อนุบาล 1 14 18 32 12 18 30 2 0 0 2 93.75
อนุบาล 2/1 14 17 31 6 10 16 15 0 0 15 51.61
อนุบาล 2/2 10 20 30 10 15 25 3 0 2 5 83.33
อนุบาล 3/1 13 18 31 11 18 29 2 0 0 2 93.55
อนุบาล 3/2 11 20 31 9 20 29 2 0 0 2 93.55
รวม 62 93 155 48 81 129 24 0 2 26 83.23
ประถมศึกษาปีที่ 1/1 14 23 37 12 19 31 5 0 1 6 83.78
ประถมศึกษาปีที่ 1/2 18 19 37 16 18 34 3 0 0 3 91.89
ประถมศึกษาปีที่ 1/3 18 15 33 18 15 33 0 0 0 0 100.00
ประถมศึกษาปีที่ 2/1 14 23 37 12 22 34 3 0 0 3 91.89
ประถมศึกษาปีที่ 2/2 17 19 36 17 19 36 0 0 0 0 100.00
ประถมศึกษาปีที่ 2/3 17 19 36 14 14 28 1 2 5 8 77.78
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 25 18 43 23 18 41 2 0 0 2 95.35
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 24 17 41 18 13 31 9 0 1 10 75.61
ประถมศึกษาปีที่ 4/1ครูศุภลักษณ์ โสภณยังไม่เช็คชื่อนักเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 4/2 25 21 46 25 21 46 0 0 0 0 100.00
ประถมศึกษาปีที่ 5/1 24 24 48 24 24 48 0 0 0 0 100.00
ประถมศึกษาปีที่ 5/2 22 24 46 22 24 46 0 0 0 0 100.00
ประถมศึกษาปีที่ 6/1 23 20 43 23 16 39 3 0 1 4 90.70
ประถมศึกษาปีที่ 6/2 21 24 45 20 23 43 0 2 0 2 95.56
จ. 11/12/2566 ศ. 08/12/2566 พฤ. 07/12/2566 พ. 06/12/2566 ศ. 01/12/2566
พ. 29/11/2566 อ. 28/11/2566 จ. 27/11/2566 ส. 25/11/2566 ศ. 24/11/2566
พฤ. 23/11/2566 พ. 22/11/2566 อ. 21/11/2566 จ. 20/11/2566 อา. 19/11/2566
ศ. 17/11/2566 พฤ. 16/11/2566 พ. 15/11/2566 อ. 14/11/2566 จ. 13/11/2566
ศ. 10/11/2566 พฤ. 09/11/2566 พ. 08/11/2566 อ. 07/11/2566 จ. 06/11/2566
ศ. 03/11/2566 พฤ. 02/11/2566 พ. 01/11/2566