นางสาวอัจฉรา สมหวัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อผุด

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
สถิตินักเรียน
โรงเรียนบ้านบ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
วัน พฤหัสบดี ที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566
ชั้น นักเรียนทั้งหมด มาเรียนวันนี้ ไม่มาเรียนวันนี้ มาเรียนร้อยละ
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ป่วย ลา ขาด รวม
อนุบาล 1 14 18 32 11 16 27 3 0 2 5 84.38
อนุบาล 2/1 14 17 31 11 12 23 7 1 0 8 74.19
อนุบาล 2/2 10 20 30 5 13 18 9 2 1 12 60.00
อนุบาล 3/1 13 18 31 10 15 25 2 4 0 6 80.65
อนุบาล 3/2 10 20 30 8 15 23 7 0 0 7 76.67
รวม 61 93 154 45 71 116 28 7 3 38 75.32
ประถมศึกษาปีที่ 1/1 14 23 37 12 17 29 8 0 0 8 78.38
ประถมศึกษาปีที่ 1/2 18 19 37 17 17 34 3 0 0 3 91.89
ประถมศึกษาปีที่ 1/3 20 16 36 19 12 31 5 0 0 5 86.11
ประถมศึกษาปีที่ 2/1 14 23 37 12 22 34 3 0 0 3 91.89
ประถมศึกษาปีที่ 2/2 17 19 36 15 18 33 3 0 0 3 91.67
ประถมศึกษาปีที่ 2/3 17 19 36 13 13 26 2 2 6 10 72.22
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 25 18 43 21 15 36 6 1 0 7 83.72
ประถมศึกษาปีที่ 3/2ครูปานวดี แอหลัง, ครูกนกวรรณ กระสินธุ์ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 4/1 26 20 46 26 20 46 0 0 0 0 100.00
ประถมศึกษาปีที่ 4/2 25 21 46 21 19 40 4 2 0 6 86.96
ประถมศึกษาปีที่ 5/1ครูจิณณ์ชญา ยืนนานยังไม่เช็คชื่อนักเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 5/2ครูณัฐพงษ์ ภักดียังไม่เช็คชื่อนักเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 6/1 23 19 42 20 19 39 3 0 0 3 92.86
ประถมศึกษาปีที่ 6/2 21 24 45 18 24 42 2 0 1 3 93.33
จ. 11/12/2566 ศ. 08/12/2566 พฤ. 07/12/2566 พ. 06/12/2566 ศ. 01/12/2566
พ. 29/11/2566 อ. 28/11/2566 จ. 27/11/2566 ส. 25/11/2566 ศ. 24/11/2566
พฤ. 23/11/2566 พ. 22/11/2566 อ. 21/11/2566 จ. 20/11/2566 อา. 19/11/2566
ศ. 17/11/2566 พฤ. 16/11/2566 พ. 15/11/2566 อ. 14/11/2566 จ. 13/11/2566
ศ. 10/11/2566 พฤ. 09/11/2566 พ. 08/11/2566 อ. 07/11/2566 จ. 06/11/2566
ศ. 03/11/2566 พฤ. 02/11/2566 พ. 01/11/2566