นางสาวอัจฉรา สมหวัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อผุด

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
สถิตินักเรียน
โรงเรียนบ้านบ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
วัน พุธ ที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566
ชั้น นักเรียนทั้งหมด มาเรียนวันนี้ ไม่มาเรียนวันนี้ มาเรียนร้อยละ
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ป่วย ลา ขาด รวม
อนุบาล 1 14 18 32 11 15 26 5 0 1 6 81.25
อนุบาล 2/1 14 17 31 12 14 26 4 1 0 5 83.87
อนุบาล 2/2ครูบุษยมาส คงแก้วยังไม่เช็คชื่อนักเรียน
อนุบาล 3/1 13 18 31 10 17 27 3 1 0 4 87.10
อนุบาล 3/2 10 20 30 6 14 20 10 0 0 10 66.67
ประถมศึกษาปีที่ 1/1 14 23 37 11 20 31 5 0 1 6 83.78
ประถมศึกษาปีที่ 1/2 18 19 37 15 16 31 6 0 0 6 83.78
ประถมศึกษาปีที่ 1/3 20 16 36 18 13 31 5 0 0 5 86.11
ประถมศึกษาปีที่ 2/1 14 23 37 14 19 33 4 0 0 4 89.19
ประถมศึกษาปีที่ 2/2 17 19 36 14 18 32 4 0 0 4 88.89
ประถมศึกษาปีที่ 2/3 17 19 36 16 19 35 1 0 0 1 97.22
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 25 18 43 22 17 39 4 0 0 4 90.70
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 24 17 41 24 17 41 0 0 0 0 100.00
ประถมศึกษาปีที่ 4/1ครูศุภลักษณ์ โสภณยังไม่เช็คชื่อนักเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 4/2 25 21 46 25 21 46 0 0 0 0 100.00
ประถมศึกษาปีที่ 5/1ครูจิณณ์ชญา ยืนนานยังไม่เช็คชื่อนักเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 5/2 22 24 46 22 24 46 0 0 0 0 100.00
ประถมศึกษาปีที่ 6/1 23 19 42 22 18 40 2 0 0 2 95.24
ประถมศึกษาปีที่ 6/2 21 24 45 19 22 41 2 0 2 4 91.11
จ. 11/12/2566 ศ. 08/12/2566 พฤ. 07/12/2566 พ. 06/12/2566 ศ. 01/12/2566
พ. 29/11/2566 อ. 28/11/2566 จ. 27/11/2566 ส. 25/11/2566 ศ. 24/11/2566
พฤ. 23/11/2566 พ. 22/11/2566 อ. 21/11/2566 จ. 20/11/2566 อา. 19/11/2566
ศ. 17/11/2566 พฤ. 16/11/2566 พ. 15/11/2566 อ. 14/11/2566 จ. 13/11/2566
ศ. 10/11/2566 พฤ. 09/11/2566 พ. 08/11/2566 อ. 07/11/2566 จ. 06/11/2566
ศ. 03/11/2566 พฤ. 02/11/2566 พ. 01/11/2566