นางสาวอัจฉรา สมหวัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อผุด

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
สถิตินักเรียน
โรงเรียนบ้านบ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
วัน อังคาร ที่ 29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566
ชั้น นักเรียนทั้งหมด มาเรียนวันนี้ ไม่มาเรียนวันนี้ มาเรียนร้อยละ
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ป่วย ลา ขาด รวม
อนุบาล 1 14 18 32 13 18 31 1 0 0 1 96.88
อนุบาล 2/1 14 17 31 13 15 28 2 1 0 3 90.32
อนุบาล 2/2 10 20 30 5 12 17 7 1 5 13 56.67
อนุบาล 3/1 13 18 31 8 16 24 5 2 0 7 77.42
อนุบาล 3/2 10 20 30 5 15 20 10 0 0 10 66.67
รวม 61 93 154 44 76 120 25 4 5 34 77.92
ประถมศึกษาปีที่ 1/1 14 23 37 11 20 31 4 0 2 6 83.78
ประถมศึกษาปีที่ 1/2 18 19 37 16 17 33 4 0 0 4 89.19
ประถมศึกษาปีที่ 1/3 15 11 26 15 11 26 0 0 0 0 100.00
ประถมศึกษาปีที่ 2/1 14 23 37 14 23 37 0 0 0 0 100.00
ประถมศึกษาปีที่ 2/2 17 19 36 17 19 36 0 0 0 0 100.00
ประถมศึกษาปีที่ 2/3 17 19 36 15 15 30 1 2 3 6 83.33
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 25 18 43 22 17 39 4 0 0 4 90.70
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 24 17 41 17 17 34 6 0 1 7 82.93
ประถมศึกษาปีที่ 4/1 26 20 46 26 20 46 0 0 0 0 100.00
ประถมศึกษาปีที่ 4/2 25 21 46 22 15 37 9 0 0 9 80.43
ประถมศึกษาปีที่ 5/1 20 21 41 20 21 41 0 0 0 0 100.00
ประถมศึกษาปีที่ 5/2 22 24 46 22 24 46 0 0 0 0 100.00
ประถมศึกษาปีที่ 6/1 23 20 43 19 20 39 2 2 0 4 90.70
ประถมศึกษาปีที่ 6/2 21 24 45 18 23 41 4 0 0 4 91.11
รวม 281 279 560 254 262 516 34 4 6 44 92.14
รวมทั้งหมด 342 372 714 298 338 636 59 8 11 78 89.08
จ. 11/12/2566 ศ. 08/12/2566 พฤ. 07/12/2566 พ. 06/12/2566 ศ. 01/12/2566
พ. 29/11/2566 อ. 28/11/2566 จ. 27/11/2566 ส. 25/11/2566 ศ. 24/11/2566
พฤ. 23/11/2566 พ. 22/11/2566 อ. 21/11/2566 จ. 20/11/2566 อา. 19/11/2566
ศ. 17/11/2566 พฤ. 16/11/2566 พ. 15/11/2566 อ. 14/11/2566 จ. 13/11/2566
ศ. 10/11/2566 พฤ. 09/11/2566 พ. 08/11/2566 อ. 07/11/2566 จ. 06/11/2566
ศ. 03/11/2566 พฤ. 02/11/2566 พ. 01/11/2566