นางสาวอัจฉรา สมหวัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อผุด

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
สถิตินักเรียน
โรงเรียนบ้านบ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
วัน จันทร์ ที่ 28 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566
ชั้น นักเรียนทั้งหมด มาเรียนวันนี้ ไม่มาเรียนวันนี้ มาเรียนร้อยละ
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ป่วย ลา ขาด รวม
อนุบาล 1 14 18 32 12 18 30 2 0 0 2 93.75
อนุบาล 2/1 14 17 31 12 16 28 3 0 0 3 90.32
อนุบาล 2/2 10 20 30 7 10 17 8 1 4 13 56.67
อนุบาล 3/1 13 18 31 8 15 23 5 3 0 8 74.19
อนุบาล 3/2 10 20 30 6 13 19 11 0 0 11 63.33
รวม 61 93 154 45 72 117 29 4 4 37 75.97
ประถมศึกษาปีที่ 1/1 14 23 37 10 18 28 6 0 3 9 75.68
ประถมศึกษาปีที่ 1/2 18 19 37 16 12 28 9 0 0 9 75.68
ประถมศึกษาปีที่ 1/3 20 16 36 16 10 26 9 1 0 10 72.22
ประถมศึกษาปีที่ 2/1 12 23 35 9 20 29 6 0 0 6 82.86
ประถมศึกษาปีที่ 2/2 2 4 6 0 1 1 4 1 0 5 16.67
ประถมศึกษาปีที่ 2/3 17 19 36 14 15 29 0 0 7 7 80.56
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 25 18 43 23 14 37 6 0 0 6 86.05
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 24 17 41 19 17 36 4 0 1 5 87.80
ประถมศึกษาปีที่ 4/1ครูศุภลักษณ์ โสภณยังไม่เช็คชื่อนักเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 4/2 25 21 46 21 17 38 7 1 0 8 82.61
ประถมศึกษาปีที่ 5/1 20 21 41 17 20 37 4 0 0 4 90.24
ประถมศึกษาปีที่ 5/2 22 24 46 22 24 46 0 0 0 0 100.00
ประถมศึกษาปีที่ 6/1 23 20 43 23 19 42 0 0 1 1 97.67
ประถมศึกษาปีที่ 6/2 21 24 45 17 20 37 6 0 2 8 82.22
จ. 11/12/2566 ศ. 08/12/2566 พฤ. 07/12/2566 พ. 06/12/2566 ศ. 01/12/2566
พ. 29/11/2566 อ. 28/11/2566 จ. 27/11/2566 ส. 25/11/2566 ศ. 24/11/2566
พฤ. 23/11/2566 พ. 22/11/2566 อ. 21/11/2566 จ. 20/11/2566 อา. 19/11/2566
ศ. 17/11/2566 พฤ. 16/11/2566 พ. 15/11/2566 อ. 14/11/2566 จ. 13/11/2566
ศ. 10/11/2566 พฤ. 09/11/2566 พ. 08/11/2566 อ. 07/11/2566 จ. 06/11/2566
ศ. 03/11/2566 พฤ. 02/11/2566 พ. 01/11/2566