นางสาวอัจฉรา สมหวัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อผุด

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
สถิตินักเรียน
โรงเรียนบ้านบ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
วัน ศุกร์ ที่ 25 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566
ชั้น นักเรียนทั้งหมด มาเรียนวันนี้ ไม่มาเรียนวันนี้ มาเรียนร้อยละ
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ป่วย ลา ขาด รวม
อนุบาล 1 14 18 32 14 18 32 0 0 0 0 100.00
อนุบาล 2/1 14 17 31 10 15 25 5 1 0 6 80.65
อนุบาล 2/2 10 20 30 10 15 25 2 1 2 5 83.33
อนุบาล 3/1 13 18 31 9 18 27 4 0 0 4 87.10
อนุบาล 3/2 10 20 30 7 18 25 5 0 0 5 83.33
รวม 61 93 154 50 84 134 16 2 2 20 87.01
ประถมศึกษาปีที่ 1/1 14 23 37 13 21 34 3 0 0 3 91.89
ประถมศึกษาปีที่ 1/2 18 19 37 12 12 24 12 1 0 13 64.86
ประถมศึกษาปีที่ 1/3 20 16 36 14 12 26 9 1 0 10 72.22
ประถมศึกษาปีที่ 2/1 14 23 37 13 20 33 4 0 0 4 89.19
ประถมศึกษาปีที่ 2/2 17 19 36 15 18 33 2 1 0 3 91.67
ประถมศึกษาปีที่ 2/3 17 19 36 16 18 34 0 2 0 2 94.44
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 25 18 43 24 18 42 1 0 0 1 97.67
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 24 17 41 20 16 36 5 0 0 5 87.80
ประถมศึกษาปีที่ 4/1 26 20 46 26 20 46 0 0 0 0 100.00
ประถมศึกษาปีที่ 4/2 25 21 46 25 16 41 5 0 0 5 89.13
ประถมศึกษาปีที่ 5/1 20 21 41 20 21 41 0 0 0 0 100.00
ประถมศึกษาปีที่ 5/2 22 24 46 22 24 46 0 0 0 0 100.00
ประถมศึกษาปีที่ 6/1 23 18 41 22 17 39 2 0 0 2 95.12
ประถมศึกษาปีที่ 6/2 21 24 45 18 23 41 2 0 2 4 91.11
รวม 286 282 568 260 256 516 45 5 2 52 90.85
รวมทั้งหมด 347 375 722 310 340 650 61 7 4 72 90.03
จ. 11/12/2566 ศ. 08/12/2566 พฤ. 07/12/2566 พ. 06/12/2566 ศ. 01/12/2566
พ. 29/11/2566 อ. 28/11/2566 จ. 27/11/2566 ส. 25/11/2566 ศ. 24/11/2566
พฤ. 23/11/2566 พ. 22/11/2566 อ. 21/11/2566 จ. 20/11/2566 อา. 19/11/2566
ศ. 17/11/2566 พฤ. 16/11/2566 พ. 15/11/2566 อ. 14/11/2566 จ. 13/11/2566
ศ. 10/11/2566 พฤ. 09/11/2566 พ. 08/11/2566 อ. 07/11/2566 จ. 06/11/2566
ศ. 03/11/2566 พฤ. 02/11/2566 พ. 01/11/2566