นางสาวอัจฉรา สมหวัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อผุด

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
สถิตินักเรียน
โรงเรียนบ้านบ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
วัน พุธ ที่ 23 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566
ชั้น นักเรียนทั้งหมด มาเรียนวันนี้ ไม่มาเรียนวันนี้ มาเรียนร้อยละ
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ป่วย ลา ขาด รวม
อนุบาล 1 14 18 32 14 17 31 1 0 0 1 96.88
อนุบาล 2/1 14 17 31 11 13 24 5 2 0 7 77.42
อนุบาล 2/2 10 20 30 8 15 23 5 0 2 7 76.67
อนุบาล 3/1 13 18 31 8 15 23 6 2 0 8 74.19
อนุบาล 3/2 10 20 30 7 18 25 5 0 0 5 83.33
รวม 61 93 154 48 78 126 22 4 2 28 81.82
ประถมศึกษาปีที่ 1/1 14 23 37 13 20 33 4 0 0 4 89.19
ประถมศึกษาปีที่ 1/2 18 19 37 16 16 32 5 0 0 5 86.49
ประถมศึกษาปีที่ 1/3 17 10 27 17 10 27 0 0 0 0 100.00
ประถมศึกษาปีที่ 2/1 14 23 37 10 16 26 11 0 0 11 70.27
ประถมศึกษาปีที่ 2/2 17 19 36 15 16 31 4 1 0 5 86.11
ประถมศึกษาปีที่ 2/3 17 19 36 16 17 33 1 1 1 3 91.67
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 25 18 43 19 16 35 4 4 0 8 81.40
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 24 17 41 24 17 41 0 0 0 0 100.00
ประถมศึกษาปีที่ 4/1 26 20 46 26 20 46 0 0 0 0 100.00
ประถมศึกษาปีที่ 4/2 25 21 46 22 21 43 2 1 0 3 93.48
ประถมศึกษาปีที่ 5/1 20 21 41 20 21 41 0 0 0 0 100.00
ประถมศึกษาปีที่ 5/2 22 24 46 22 24 46 0 0 0 0 100.00
ประถมศึกษาปีที่ 6/1 23 20 43 21 19 40 0 1 2 3 93.02
ประถมศึกษาปีที่ 6/2 21 24 45 18 24 42 0 0 3 3 93.33
รวม 283 278 561 259 257 516 31 8 6 45 91.98
รวมทั้งหมด 344 371 715 307 335 642 53 12 8 73 89.79
จ. 11/12/2566 ศ. 08/12/2566 พฤ. 07/12/2566 พ. 06/12/2566 ศ. 01/12/2566
พ. 29/11/2566 อ. 28/11/2566 จ. 27/11/2566 ส. 25/11/2566 ศ. 24/11/2566
พฤ. 23/11/2566 พ. 22/11/2566 อ. 21/11/2566 จ. 20/11/2566 อา. 19/11/2566
ศ. 17/11/2566 พฤ. 16/11/2566 พ. 15/11/2566 อ. 14/11/2566 จ. 13/11/2566
ศ. 10/11/2566 พฤ. 09/11/2566 พ. 08/11/2566 อ. 07/11/2566 จ. 06/11/2566
ศ. 03/11/2566 พฤ. 02/11/2566 พ. 01/11/2566