นางสาวอัจฉรา สมหวัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อผุด

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
สถิตินักเรียน
โรงเรียนบ้านบ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
วัน จันทร์ ที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566
ชั้น นักเรียนทั้งหมด มาเรียนวันนี้ ไม่มาเรียนวันนี้ มาเรียนร้อยละ
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ป่วย ลา ขาด รวม
อนุบาล 1 14 18 32 13 18 31 1 0 0 1 96.88
อนุบาล 2/1 14 17 31 12 13 25 6 0 0 6 80.65
อนุบาล 2/2 10 20 30 7 12 19 3 3 5 11 63.33
อนุบาล 3/1 13 18 31 10 15 25 5 1 0 6 80.65
อนุบาล 3/2 10 20 30 8 19 27 3 0 0 3 90.00
รวม 61 93 154 50 77 127 18 4 5 27 82.47
ประถมศึกษาปีที่ 1/1 14 23 37 9 18 27 8 2 0 10 72.97
ประถมศึกษาปีที่ 1/2 18 19 37 15 15 30 7 0 0 7 81.08
ประถมศึกษาปีที่ 1/3 20 16 36 12 12 24 11 1 0 12 66.67
ประถมศึกษาปีที่ 2/1 14 23 37 13 18 31 5 0 1 6 83.78
ประถมศึกษาปีที่ 2/2 17 19 36 16 14 30 3 3 0 6 83.33
ประถมศึกษาปีที่ 2/3 17 19 36 17 14 31 1 0 4 5 86.11
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 25 18 43 25 18 43 0 0 0 0 100.00
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 24 17 41 20 15 35 2 2 2 6 85.37
ประถมศึกษาปีที่ 4/1 26 20 46 26 20 46 0 0 0 0 100.00
ประถมศึกษาปีที่ 4/2 25 21 46 25 21 46 0 0 0 0 100.00
ประถมศึกษาปีที่ 5/1 20 21 41 20 21 41 0 0 0 0 100.00
ประถมศึกษาปีที่ 5/2 22 24 46 22 24 46 0 0 0 0 100.00
ประถมศึกษาปีที่ 6/1 23 20 43 20 18 38 5 0 0 5 88.37
ประถมศึกษาปีที่ 6/2 21 24 45 19 21 40 1 1 3 5 88.89
รวม 286 284 570 259 249 508 43 9 10 62 89.12
รวมทั้งหมด 347 377 724 309 326 635 61 13 15 89 87.71
จ. 11/12/2566 ศ. 08/12/2566 พฤ. 07/12/2566 พ. 06/12/2566 ศ. 01/12/2566
พ. 29/11/2566 อ. 28/11/2566 จ. 27/11/2566 ส. 25/11/2566 ศ. 24/11/2566
พฤ. 23/11/2566 พ. 22/11/2566 อ. 21/11/2566 จ. 20/11/2566 อา. 19/11/2566
ศ. 17/11/2566 พฤ. 16/11/2566 พ. 15/11/2566 อ. 14/11/2566 จ. 13/11/2566
ศ. 10/11/2566 พฤ. 09/11/2566 พ. 08/11/2566 อ. 07/11/2566 จ. 06/11/2566
ศ. 03/11/2566 พฤ. 02/11/2566 พ. 01/11/2566