นางสาวอัจฉรา สมหวัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อผุด

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
สถิตินักเรียน
โรงเรียนบ้านบ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
วัน ศุกร์ ที่ 18 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566
ชั้น นักเรียนทั้งหมด มาเรียนวันนี้ ไม่มาเรียนวันนี้ มาเรียนร้อยละ
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ป่วย ลา ขาด รวม
อนุบาล 1 14 18 32 13 16 29 3 0 0 3 90.63
อนุบาล 2/1 14 17 31 14 17 31 0 0 0 0 100.00
อนุบาล 2/2 10 20 30 10 20 30 0 0 0 0 100.00
อนุบาล 3/1 13 18 31 5 14 19 8 4 0 12 61.29
อนุบาล 3/2 10 20 30 9 18 27 2 1 0 3 90.00
รวม 61 93 154 51 85 136 13 5 0 18 88.31
ประถมศึกษาปีที่ 1/1 4 2 6 1 0 1 5 0 0 5 16.67
ประถมศึกษาปีที่ 1/2 18 19 37 18 19 37 0 0 0 0 100.00
ประถมศึกษาปีที่ 1/3 20 16 36 19 15 34 0 2 0 2 94.44
ประถมศึกษาปีที่ 2/1 14 23 37 14 23 37 0 0 0 0 100.00
ประถมศึกษาปีที่ 2/2 0 3 3 0 0 0 0 3 0 3 0.00
ประถมศึกษาปีที่ 2/3 17 19 36 17 19 36 0 0 0 0 100.00
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 25 18 43 24 17 41 1 1 0 2 95.35
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 24 17 41 24 17 41 0 0 0 0 100.00
ประถมศึกษาปีที่ 4/1 26 20 46 26 20 46 0 0 0 0 100.00
ประถมศึกษาปีที่ 4/2 25 21 46 25 21 46 0 0 0 0 100.00
ประถมศึกษาปีที่ 5/1 20 21 41 20 21 41 0 0 0 0 100.00
ประถมศึกษาปีที่ 5/2 22 24 46 22 24 46 0 0 0 0 100.00
ประถมศึกษาปีที่ 6/1 23 20 43 23 19 42 1 0 0 1 97.67
ประถมศึกษาปีที่ 6/2 21 24 45 19 24 43 1 1 0 2 95.56
รวม 259 247 506 252 239 491 8 7 0 15 97.04
รวมทั้งหมด 320 340 660 303 324 627 21 12 0 33 95.00
จ. 11/12/2566 ศ. 08/12/2566 พฤ. 07/12/2566 พ. 06/12/2566 ศ. 01/12/2566
พ. 29/11/2566 อ. 28/11/2566 จ. 27/11/2566 ส. 25/11/2566 ศ. 24/11/2566
พฤ. 23/11/2566 พ. 22/11/2566 อ. 21/11/2566 จ. 20/11/2566 อา. 19/11/2566
ศ. 17/11/2566 พฤ. 16/11/2566 พ. 15/11/2566 อ. 14/11/2566 จ. 13/11/2566
ศ. 10/11/2566 พฤ. 09/11/2566 พ. 08/11/2566 อ. 07/11/2566 จ. 06/11/2566
ศ. 03/11/2566 พฤ. 02/11/2566 พ. 01/11/2566