นางสาวอัจฉรา สมหวัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อผุด

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
สถิตินักเรียน
โรงเรียนบ้านบ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
วัน พฤหัสบดี ที่ 17 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566
ชั้น นักเรียนทั้งหมด มาเรียนวันนี้ ไม่มาเรียนวันนี้ มาเรียนร้อยละ
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ป่วย ลา ขาด รวม
อนุบาล 1 14 18 32 12 16 28 4 0 0 4 87.50
อนุบาล 2/1 14 17 31 12 15 27 3 1 0 4 87.10
อนุบาล 2/2 10 20 30 8 18 26 3 0 1 4 86.67
อนุบาล 3/1 13 18 31 5 13 18 11 2 0 13 58.06
อนุบาล 3/2 10 20 30 8 17 25 4 1 0 5 83.33
รวม 61 93 154 45 79 124 25 4 1 30 80.52
ประถมศึกษาปีที่ 1/1 14 23 37 8 18 26 4 1 6 11 70.27
ประถมศึกษาปีที่ 1/2 17 19 36 16 18 34 2 0 0 2 94.44
ประถมศึกษาปีที่ 1/3 20 16 36 18 15 33 1 2 0 3 91.67
ประถมศึกษาปีที่ 2/1 14 23 37 14 21 35 2 0 0 2 94.59
ประถมศึกษาปีที่ 2/2 17 19 36 15 17 32 2 2 0 4 88.89
ประถมศึกษาปีที่ 2/3 17 19 36 16 18 34 0 0 2 2 94.44
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 25 18 43 24 18 42 0 1 0 1 97.67
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 24 17 41 23 16 39 1 1 0 2 95.12
ประถมศึกษาปีที่ 4/1 26 20 46 26 20 46 0 0 0 0 100.00
ประถมศึกษาปีที่ 4/2ครูสัตยา ทองอ่อนยังไม่เช็คชื่อนักเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 5/1 20 21 41 20 21 41 0 0 0 0 100.00
ประถมศึกษาปีที่ 5/2 22 24 46 22 23 45 1 0 0 1 97.83
ประถมศึกษาปีที่ 6/1 23 19 42 22 15 37 4 1 0 5 88.10
ประถมศึกษาปีที่ 6/2 21 24 45 18 24 42 0 1 2 3 93.33
จ. 11/12/2566 ศ. 08/12/2566 พฤ. 07/12/2566 พ. 06/12/2566 ศ. 01/12/2566
พ. 29/11/2566 อ. 28/11/2566 จ. 27/11/2566 ส. 25/11/2566 ศ. 24/11/2566
พฤ. 23/11/2566 พ. 22/11/2566 อ. 21/11/2566 จ. 20/11/2566 อา. 19/11/2566
ศ. 17/11/2566 พฤ. 16/11/2566 พ. 15/11/2566 อ. 14/11/2566 จ. 13/11/2566
ศ. 10/11/2566 พฤ. 09/11/2566 พ. 08/11/2566 อ. 07/11/2566 จ. 06/11/2566
ศ. 03/11/2566 พฤ. 02/11/2566 พ. 01/11/2566