นางสาวอัจฉรา สมหวัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อผุด

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
สถิตินักเรียน
โรงเรียนบ้านบ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
วัน ศุกร์ ที่ 11 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566
ชั้น นักเรียนทั้งหมด มาเรียนวันนี้ ไม่มาเรียนวันนี้ มาเรียนร้อยละ
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ป่วย ลา ขาด รวม
อนุบาล 1 14 18 32 9 16 25 7 0 0 7 78.13
อนุบาล 2/1 14 17 31 11 15 26 4 1 0 5 83.87
อนุบาล 2/2 10 20 30 6 14 20 2 3 5 10 66.67
อนุบาล 3/1 13 18 31 5 7 12 2 17 0 19 38.71
อนุบาล 3/2 10 20 30 8 20 28 2 0 0 2 93.33
รวม 61 93 154 39 72 111 17 21 5 43 72.08
ประถมศึกษาปีที่ 1/1 14 23 37 10 14 24 13 0 0 13 64.86
ประถมศึกษาปีที่ 1/2 17 19 36 15 17 32 4 0 0 4 88.89
ประถมศึกษาปีที่ 1/3 20 16 36 16 16 32 2 1 1 4 88.89
ประถมศึกษาปีที่ 2/1 14 23 37 11 23 34 3 0 0 3 91.89
ประถมศึกษาปีที่ 2/2 17 19 36 14 16 30 1 5 0 6 83.33
ประถมศึกษาปีที่ 2/3 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 100.00
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 25 18 43 25 18 43 0 0 0 0 100.00
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 24 17 41 20 17 37 3 0 1 4 90.24
ประถมศึกษาปีที่ 4/1 26 20 46 25 20 45 0 1 0 1 97.83
ประถมศึกษาปีที่ 4/2 25 21 46 23 18 41 4 1 0 5 89.13
ประถมศึกษาปีที่ 5/1 20 21 41 20 21 41 0 0 0 0 100.00
ประถมศึกษาปีที่ 5/2 22 24 46 22 24 46 0 0 0 0 100.00
ประถมศึกษาปีที่ 6/1 23 19 42 20 17 37 4 1 0 5 88.10
ประถมศึกษาปีที่ 6/2 21 24 45 19 21 40 1 4 0 5 88.89
รวม 269 264 533 241 242 483 35 13 2 50 90.62
รวมทั้งหมด 330 357 687 280 314 594 52 34 7 93 86.46
จ. 11/12/2566 ศ. 08/12/2566 พฤ. 07/12/2566 พ. 06/12/2566 ศ. 01/12/2566
พ. 29/11/2566 อ. 28/11/2566 จ. 27/11/2566 ส. 25/11/2566 ศ. 24/11/2566
พฤ. 23/11/2566 พ. 22/11/2566 อ. 21/11/2566 จ. 20/11/2566 อา. 19/11/2566
ศ. 17/11/2566 พฤ. 16/11/2566 พ. 15/11/2566 อ. 14/11/2566 จ. 13/11/2566
ศ. 10/11/2566 พฤ. 09/11/2566 พ. 08/11/2566 อ. 07/11/2566 จ. 06/11/2566
ศ. 03/11/2566 พฤ. 02/11/2566 พ. 01/11/2566