นางสาวอัจฉรา สมหวัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อผุด

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
สถิตินักเรียน
โรงเรียนบ้านบ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
วัน ศุกร์ ที่ 11 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566
ชั้น นักเรียนทั้งหมด มาเรียนวันนี้ ไม่มาเรียนวันนี้ มาเรียนร้อยละ
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ป่วย ลา ขาด รวม
อนุบาล 1 15 21 36 9 17 26 8 0 2 10 72.22
อนุบาล 2/1 14 17 31 11 15 26 4 1 0 5 83.87
อนุบาล 2/2 10 20 30 6 14 20 2 3 5 10 66.67
อนุบาล 3/1 13 18 31 5 7 12 2 17 0 19 38.71
อนุบาล 3/2 11 20 31 9 20 29 2 0 0 2 93.55
รวม 63 96 159 40 73 113 18 21 7 46 71.07
ประถมศึกษาปีที่ 1/1 15 24 39 11 15 26 13 0 0 13 66.67
ประถมศึกษาปีที่ 1/2 17 20 37 15 18 33 4 0 0 4 89.19
ประถมศึกษาปีที่ 1/3 20 16 36 16 16 32 2 1 1 4 88.89
ประถมศึกษาปีที่ 2/1 14 23 37 11 23 34 3 0 0 3 91.89
ประถมศึกษาปีที่ 2/2 17 19 36 14 16 30 1 5 0 6 83.33
ประถมศึกษาปีที่ 2/3 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 100.00
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 25 18 43 25 18 43 0 0 0 0 100.00
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 26 17 43 20 17 37 3 0 3 6 86.05
ประถมศึกษาปีที่ 4/1 26 20 46 25 20 45 0 1 0 1 97.83
ประถมศึกษาปีที่ 4/2 25 21 46 23 18 41 4 1 0 5 89.13
ประถมศึกษาปีที่ 5/1 22 23 45 22 23 45 0 0 0 0 100.00
ประถมศึกษาปีที่ 5/2 22 24 46 22 24 46 0 0 0 0 100.00
ประถมศึกษาปีที่ 6/1 23 19 42 20 17 37 4 1 0 5 88.10
ประถมศึกษาปีที่ 6/2 21 24 45 19 21 40 1 4 0 5 88.89
รวม 274 268 542 244 246 490 35 13 4 52 90.41
รวมทั้งหมด 337 364 701 284 319 603 53 34 11 98 86.02
พ. 27/09/2566 อ. 26/09/2566 จ. 25/09/2566 ศ. 22/09/2566 พฤ. 21/09/2566
พ. 20/09/2566 อ. 19/09/2566 จ. 18/09/2566 ศ. 15/09/2566 พฤ. 14/09/2566
พ. 13/09/2566 อ. 12/09/2566 จ. 11/09/2566 ศ. 08/09/2566 พฤ. 07/09/2566
พ. 06/09/2566 อ. 05/09/2566 จ. 04/09/2566 ศ. 01/09/2566 พฤ. 31/08/2566
พ. 30/08/2566 อ. 29/08/2566 จ. 28/08/2566 ศ. 25/08/2566 พฤ. 24/08/2566
พ. 23/08/2566 อ. 22/08/2566 จ. 21/08/2566 ศ. 18/08/2566 พฤ. 17/08/2566
พ. 16/08/2566 อ. 15/08/2566 ศ. 11/08/2566 พฤ. 10/08/2566 พ. 09/08/2566
อ. 08/08/2566 จ. 07/08/2566 ศ. 04/08/2566 พฤ. 03/08/2566 พฤ. 27/07/2566
พ. 26/07/2566 อ. 25/07/2566 จ. 24/07/2566 ศ. 21/07/2566 พฤ. 20/07/2566
พ. 19/07/2566 ศ. 14/07/2566 พฤ. 13/07/2566 พ. 12/07/2566 อ. 11/07/2566
จ. 10/07/2566 ศ. 07/07/2566 พฤ. 06/07/2566 พ. 05/07/2566 อ. 04/07/2566
จ. 03/07/2566 ศ. 30/06/2566 พฤ. 29/06/2566 พ. 28/06/2566 อ. 27/06/2566
จ. 26/06/2566 อา. 25/06/2566 ศ. 23/06/2566 พฤ. 22/06/2566 พ. 21/06/2566
อ. 20/06/2566 จ. 19/06/2566 ศ. 16/06/2566 พฤ. 15/06/2566 พ. 14/06/2566
อ. 13/06/2566 จ. 12/06/2566 ศ. 09/06/2566 พฤ. 08/06/2566 พ. 07/06/2566
อ. 06/06/2566 ศ. 02/06/2566 พฤ. 01/06/2566 พ. 31/05/2566 อ. 30/05/2566
จ. 29/05/2566 ศ. 26/05/2566 พฤ. 25/05/2566 พ. 24/05/2566 อ. 23/05/2566
ศ. 19/05/2566 พฤ. 18/05/2566 พ. 17/05/2566 อ. 16/05/2566